You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Khi bạn nhận được thư HTML có thẻ DOCTYPE bị thay đổi (ví dụ: <! Tài liệu DOCTYPE [) trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016 Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013), khách hàng tiêu thụ bộ nhớ cao và cuối cùng sập.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×