Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Quá trình nhập cơ sở dữ liệu sử dụng mất nhiều thời gian để hoàn thành một cụm máy chủ Microsoft SharePoint Foundation 2010. Do đó, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu sử dụng có thể là vài ngày cũ hơn ngày hiện tại.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng bản Cập Nhật sau:

  • 2276341 Mô tả gói hotfix Project Server 2010 (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 31 tháng 8 năm 2010

  • 2266423 Mô tả gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 tháng 8 năm 2010 Note

    • Nếu bạn tạo cơ sở dữ liệu mới sử dụng sau khi bạn áp dụng hotfix, hotfix có hiệu quả đầy đủ để giải quyết vấn đề này sau khi bạn chuyển đổi cơ sở dữ liệu mới sử dụng.

    • Nếu bạn không tạo cơ sở dữ liệu mới sử dụng sau khi bạn áp dụng hotfix, hiện có sử dụng cơ sở dữ liệu có thể vẫn hoạt động và cũng có cải thiện tốc độ nhập. Tuy nhiên, bạn không thể nhận được tất cả các lợi ích giới thiệu trong bản cập nhật này.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×