Câu hỏi

Là rm(list=ls()) đầu việc R đã chạy trong lô hữu ích hay không tốt nhất?

Câu trả lời

Vâng, nó có thể hữu ích để bắt đầu thực thi script của bạn với lệnh 'rm(list=ls())' chỉ để đảm bảo rằng bạn có một môi trường sạch R trước khi gửi lệnh thực thi. Ví dụ: bạn có thể dùng có riêng của họ. Rprofile tập tin với một chuỗi các lệnh trong đó tạo ra một số đối tượng R ng R. Trong trường hợp đó có thể hữu ích để xóa bất kỳ đối tượng R sẵn có trước khi chạy mã R cho việc thực thi.

Ví dụ: đây là giả để thực hiện việc này:

x <-ls()
Nếu (x không trống) {}
RM(List=LS()
}

Vâng, bạn chắc chắn có thể chạy mã như thế này sau khi khởi động để loại bỏ đối tượng R sẵn có từ việc sử dụng.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×