Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn cố gắng sử dụng truy vấn để đọc dữ liệu bằng cách sử dụng Microsoft ADO.NET Provider cho DB2.

  • Dữ liệu được lưu trữ trong DB2 cho z/OS V11 là TIMESTAMP(6) với MÚI giờ.

Khi bạn chạy truy vấn trong tình huống này, bạn gặp phải trường hợp ngoại lệ sau:

Nhập không được hỗ trợ. SQLSTATE HY000 với SQLCODE-343.

Thông tin khác

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, khách hàng Requester ứng dụng Microsoft DRDA cho DB2 chức năng chuyển đổi dữ liệu được cập nhật đúng cách xử lý DB2 cho z/OS V11 TIMESTAMP(6) với MÚI cột.

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong tích lũy Cập Nhật 2 cho máy chủ tích hợp máy chủ 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×