Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Khi bạn cố gắng cài đặt Microsoft Exchange Server 2019 trong một tổ chức đã cài đặt Exchange Server 2010, bạn có thể nhận được thông báo lỗi không đúng cho biết "tất cả Exchange 2010 máy chủ trong các tổ chức phải có Exchange 2013 tích luỹ Cập Nhật 10 hoặc cài đặt phiên bản mới hơn." Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, thông báo lỗi sẽ cho biết sự hiện diện của Exchange Server 2010 và yêu cầu bạn cài đặt tất cả các máy chủ Exchange 2010 trước khi bạn cài đặt Exchange Server 2019 tổ chức của bạn.

Cách nhận bản cập nhật này

Để nhận bản cập nhật này, cài đặt tích lũy Cập Nhật 2 cho Exchange Server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Tham khảo

Tìm hiểu về các ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×