Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giữ an toàn thông tin đăng nhập của bạn đôi khi yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa mật khẩu đã lưu trong Microsoft Edge.

Quan trọng: Thay đổi mật khẩu trong Microsoft Edge không thay đổi mật khẩu cho trang web. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng mật khẩu được lưu trữ trong Microsoft Edge khớp với mật khẩu mà bạn đã đặt cho trang web đó.

  1. Đi đến cài đặt và cácthiết đặt > > hồ sơ> mật khẩu .

  2. Bên cạnh mật khẩu mà bạn muốn thay đổi, hãy chọn Thêm hành động , rồi chọn chỉnh sửa.

    Danh sách mật khẩu đã lưu

  3. Khi được nhắc, hãy xác thực bản thân cho hệ điều hành để có quyền truy nhập vào thông tin mật khẩu.

    Đăng nhập vào hệ điều hành Access

  4. Sau khi bạn xác thực thành công chính mình, trong hộp thoại sửa mật khẩu , hãy cập nhật mật khẩu của bạn, rồi chọn hoàn tất.

    Hộp thoại sửa mật khẩu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×