Triệu chứng

Trên máy chủ đang chạy Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010, Dịch vụ quản lý người dùng Microsoft Forefront UAG (UserMgrCom) có thể lỗi liên tục. Khi điều này xảy ra, thông báo lỗi tương tự như sau được ghi vào phần ứng dụng sự kiện Nhật ký sự kiện Nhật ký Windows:Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì hư hỏng đống trong dịch vụ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt gói dịch vụ 4 cho Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×