Triệu chứng

Chạm vào mô phỏng một ứng dụng không được chuyển đổi thành chuột vào hệ thống đó chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Điều này có thể gây ra các ứng dụng mô phỏng chạm vào, chẳng hạn như màn hình magnifiers, hoạt động không đúng.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật 2955164. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2955164, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Ứng dụng mô phỏng chạm vào gọi hàm InjectTouchInput .

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×