You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Khi người dùng cố gắng chọn lịch sử thư trong một cửa sổ trò chuyện trong Microsoft Lync 2013, người dùng có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Khi người dùng cố gắng chọn thư từ phải sang trái hoặc kéo chuột bên trong thông báo, con trỏ nhảy về đầu thư.

  • Người dùng không thể sử dụng phím Shift để mở rộng nội dung được chọn.

  • Người dùng không thể dễ dàng chọn một phần nội dung trong một nhãn.

  • Nội dung không đúng có thể được chọn khi người dùng chọn từ nhiều nhãn.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

Cập Nhật tháng 4 năm 2014 2889929 Lync 2013 (KB2889929)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×