Triệu chứng

Nếu bạn mở một mục lịch sử hội thoại trong Microsoft Outlook có chứa nhiều mục trò chuyện, và cố gắng bắt đầu cuộc hội thoại Skype for Business, có thể mất nhiều thời gian để hội thoại xuất hiện.

Nguyên nhân

Khi tạo cửa sổ hội thoại trong tình huống này, Skype for Business sẽ cố gắng xử lý từng mục trò chuyện để thêm vào cửa sổ hội thoại như lịch sử trò chuyện. Quá trình này có thể mất một thời gian khi có nhiều mục lịch sử trò chuyện.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy đảm bảo rằng phiên bản máy khách cao hơn 16.0.13901.20230.

Lưu ý Giải pháp này đòi hỏi phải hạn chế số lượng mục trò chuyện được nạp vào cửa sổ hội thoại. Số này phải được cấu hình bởi một chính sách bằng cách dùng một trong các tùy chọn sau đây. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ hạn chế số lượng đến 20 mục.

 1. Tạo khóa đăng ký sau đây trên máy tính khách:

  root: HKEY_LOCAL_MACHINE hoặc HKEY_CURRENT_USER
  Key: software\policies\microsoft\office\16.0\lync
  Value Type: DWORD
  Value name: maxhistoryitemstoload
  Value data: 0x00000014 (thập lục phân)

 2. Tạo mục nhập chính sách máy khách sau đây bằng cách sử dụng Skype for Business PowerShell:

  $x = New-CsClientPolicyEntry -Name "MaxHistoryItemsToLoad" -Value "20"
  Set-CsClientPolicy -Identity "<ClientPolicyName>" -PolicyEntry @{Add=$x}

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×