Sự kiện 1000, 4999 và 9775 được ghi khi Store.exe sập trên máy chủ hộp thư Exchange Server 2010 SP3

Triệu chứng

Dịch vụ Microsoft Exchange Information Store (Store.exe) lỗi trên máy chủ hộp thư Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). Ngoài ra, các sự kiện sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một chức năng LogFailedSDUpdateEvent gọi hàm ConvertSecurityDescriptorToStringSecurityDescriptor trong tệp advapi32.dll. Tuy nhiên, lỗi xảy ra trong mô tả bảo mật. Sau đó, các chức năng ConvertSecurityDescriptorToStringSecurityDescriptor gây ra ngoại lệ vi phạm truy nhập.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

mô tả các bản Cập Nhật 3 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 3

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về chức năng ConvertSecurityDescriptorToStringSecurityDescriptor , hãy truy cập website sau của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×