Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Sau khi bạn thiết lập Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016 để có bộ điều khiển miền được loại trừ tĩnh, khóa đăng ký sau đây sẽ được tạo:Hklm\system\currentcontrolset\services\msexchange ADAccess\Instance0

Sau khi bạn thực hiện điều này, bạn gặp sự kiện 2080 khoảng mỗi 90 giây. Khóa đăng ký này được sử dụng cho Statixconfigdomaincontroller để xem những gì bạn đã thiết lập trong giá trị của Configdchostname. Tuy nhiên, khóa này sẽ được tạo ra bất kể bạn có ý định đặt một giá trị hay không. Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn cũng hoàn nguyên các thiết đặt trong bộ điều khiển statin sang null khi bạn loại bỏ giá trị Configdchostname nhưng giữ lại khóa đó.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản Cập Nhật sau đây:

Đối với máy chủ Exchange 2019, hãy cài đặt bản  Cập Nhật tích lũy 6 cho exchange Server 2019  hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2019.Đối với Exchange Server 2016, hãy   cài đặtBản Cập Nhật tích lũy 17 cho Exchange Server 2016 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy sau này cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×