Sự kiện 2112 hoặc 2180 được ghi lại khi bạn muốn sao lưu cơ sở dữ liệu trong một môi trường Exchange Server 2013

Triệu chứng

Khi bạn muốn sao lưu cơ sở dữ liệu Microsoft Exchange Server 2013 bằng cách sử dụng một sản phẩm của bên thứ ba hoặc sao lưu của Windows Server, thao tác sao lưu không thành công. Ngoài ra, một trong những sự kiện sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một cấu trúc nội bộ không khởi động đúng cách trong Exchange 2013.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

mô tả về Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho Exchange Server 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm chi tiết về sao lưu Windows Server, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×