Sự kiện Dịch vụ lưu trữ LS 32054 sau khi bạn kích hoạt Lync 2013 di động trong môi trường Exchange 2010

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn bật Lync 2013 di động.

  • Bạn đã triển khai trong tổ chức Exchange Server 2010.

  • Bạn đăng nhập vào máy khách Lync 2013 di động.

Trong trường hợp này, bạn nhận được một phiên bản của dịch vụ lưu trữ phải kiện 32054 giống như sau:

Sự kiện đăng nhập:
Tên đăng nhập: Lync Server
Nguồn: Dịch vụ lưu trữ phải
Ngày:
ID sự kiện: 32054
Danh mục tác vụ: (4006)
Mức: lỗi
Từ khoá: cổ điển
Người dùng: N/A
Máy tính:
Mô tả:
Dịch vụ lưu trữ có một lỗi EWS Autodiscovery.Lưu ý Trong trường hợp này, sự kiện 32054 lũ kết thúc trước Lync server.

Sự cố này xảy ra sau khi Cập Nhật tích luỹ (CU1) được cài đặt trên máy chủ Lync phía cuối cùng với phần Microsoft Unified Communications Web API (UCWA). Khách hàng điện thoại di động Lync đăng nhập OAuth yêu cầu đối với máy chủ Exchange 2010 và này gây ra sự kiện 32054 trên máy chủ Lync kết thúc trước. Hiện tượng này xảy ra do phương pháp OAuth không hỗ trợ Exchange Server 2010.

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các tháng 12 năm 2015 Cập Nhật tích luỹ cho Lync Server 2013 (phía cuối máy chủ và máy chủ Edge).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×