Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi bạn nâng cấp lên Microsoft Exchange Server 2016 CU7, bạn có thể nhận thấy rằng dịch vụ chuyển phát chuyển thư Exchange không thể bắt đầu. Ngoài ra, Dịch vụ phương tiện truyền thông (EdgeTransport. exe) gặp sự cố và trả về thông báo lỗi sau đây:

ID: 4999 Mức: lỗi Nguồn: MSExchange Common Thông báo: báo cáo Watson giới thiệu với ID xử lý: xxxxx, với các tham số: E12IIS, c-RTL-AMD64, 15.01.1261.035, EdgeTransport, mscorlib, M. W. RegistryKey. CreateSubKeyInternal, System. Unủy quyền của bạn

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì quyền không được xử lý đúng cách khi truy nhập vào một số cấu phần.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cumulative Update 10 cho exchange Server 2016 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×