Triệu chứng

Google Chrome đã loại bỏ hỗ trợ showModalDialog API Chrome 37 và ở trên. Microsoft Dynamics CRM sẽ yêu cầu bản Cập Nhật để tiếp tục sử dụng Google Chrome. Thêm thông tin về sự phản kháng của API này có thể được tìm thấy ở đây:

Vô hiệu hoá showModalDialog

Giải pháp

Đó là một giải pháp để tiếp tục sử dụng API này hết hạn vào tháng 12 năm 2015. Thông tin này cũng được ghi lại trong liên kết ở trên. Sau khi API và giải pháp này đã được hoàn toàn không được chấp nhận, Microsoft Dynamics CRM sẽ yêu cầu bản Cập Nhật dành cho người dùng để tiếp tục sử dụng Google Chrome.


Thông tin

Điều này được giải quyết với phiên bản mới nhất của Google Chrome

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×