Triệu chứng

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật Rollup 12 chủ Microsoft Dynamics CRM và báo cáo tiện ích mở rộng trong Microsoft Dynamics CRM 2011, thông báo được hiển thị trong triển khai quản lý báo cáo cho thấy không được phép.  Không có không có hiện tượng khác cho sự cố khác với CRM sai nói rằng báo cáo không được phép.

Nguyên nhân

Đây là sự cố mới được phát hiện với Update Rollup 12.

Giải pháp

Vấn đề này sẽ được giải quyết với bản Cập Nhật CRM trong tương lai.

Thông tin

Vấn đề này dường như chỉ xảy ra trong quá trình triển khai nơi SQL được cài đặt một phiên bản có tên. Triển khai CRM đang sử dụng phiên bản mặc định của SQL mà chưa báo cáo vấn đề này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×