Dấu hiệu

Sau khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất của Windows Server2013 vào 13/04/2021 ( KB5001342)hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Windows Server 2019 dành cho các hệ thống dựa trên x64 và khởi động lại, Dịch vụ Cụm Chuyển đổi không khởi động được.  

Mục nhập sau đây có thể xuất hiện trong Nhật ký Cụm:

  • CẢNH BÁO [CS] Service CreateNodeThread Failed, (4319)' do không tìm thấy 'Giao diện mạng cho bộ điều hợp NetFT'.

 Mã 4319 cho biết thiết bị không sẵn sàng để sử dụng.

 Trong Nhật ký Sự kiện Hệ thống, bạn sẽ thấy thông báo lỗi quan trọng sau đây:

  • ID Sự kiện: 1289

  • Loại sự kiện: Rất quan trọng

  • Nguồn Sự kiện: Microsoft-Windows-FailoverClustering

  • Mô tả Sự kiện: Dịch vụ Cụm không thể truy nhập bộ điều hợp mạng 'Microsoft Failover Cluster Virtual Miniport'. Xác minh rằng các bộ điều hợp mạng khác đang hoạt động đúng cách và kiểm tra lỗi được liên kết với bộ điều hợp 'Microsoft Failover Cluster Virtual Miniport' của bộ điều hợp. Nếu cấu hình cho bộ điều hợp 'Microsoft Failover Cluster Virtual Miniport' đã được thay đổi, thì có thể bạn cần cài đặt lại tính năng phân cụm chuyển đổi dự phòng trên máy tính này.

Trong Trình quản lý Thiết bị, trong chi tiết của trình điều khiển Mạng Ảo Cụm Chuyển đổi Dự phòng của Microsoft, bạn sẽ thấy thông tin sau đây dưới dạng một phần của trạng thái:

  • Windows sẽ vẫn thiết lập cấu hình lớp cho thiết bị này.

  • Mã 56.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra sau khi cài đặt bản cập nhật tích lũy ngày 13 tháng 4 năm 2021 (KB5001342) hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Windows Server 2019 dành cho hệ thống dựa trên x64 và khởi động lại lần đầu. Trình điều khiển Mạng Ảo Cụm Chuyển đổi Dự phòng của Microsoft là trình điều khiển lớp PnP. Khi có bản cập nhật cho trình điều khiển lớp PnP, các cấu phần Cắm và Phát sẽ tạo lại trình điều khiển này như một thiết bị mới khi khởi động lại.  Quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn và Dịch vụ Cụm bắt đầu hết thời gian chờ.

Giải pháp/Giải pháp thay thế

Sự cố này sẽ xóa và trình điều khiển Failover Cluster Network sẽ hoàn tất tạo trong vòng 20 phút sau khi khởi động lại. Sự cố này sẽ không lặp lại bất kỳ lần khởi động lại nào sau đó.

Thông tin thêm

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong các sản phẩm Microsoft được liệt kê

trong mục "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×