Servicing stack update for Windows 10, version 1507: April 10, 2018

Summary

This update makes stability improvements for the Windows 10, version 1507 servicing stack. 

How to get this update

This update will be downloaded and installed automatically. 

To get the stand-alone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

 

Prerequisites

There are no prerequisites for installing this update. 

Restart information

You don't have to restart the computer after you apply this update. 

Update replacement information

This update doesn't replace a previously released update. 

References

Learn about theterminology that Microsoft uses to describe software updates.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×