Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có một số máy tính đang chạy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 trong môi trường miền. Bạn sử dụng tài khoản người dùng trong miền để đăng nhập vào một bộ điều khiển miền chạy trên Windows Server 2012. Trong trường hợp này, định dạng sau bảo mật (Sid) không được ánh xạ:

 • Thẩm quyền xác thực S-1-18-1 khẳng định danh tính

 • Dịch vụ S-1-18-2 khẳng định danh tính

 

Do đó, một số ứng dụng sử dụng Sid có thể không thành công. Ví dụ, bạn cố gắng chạy các lệnh sau để khắc phục SID S-1-18-1:

psgetsid S-1-18-1

Lệnh không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Lỗi truy vấn SID: No ánh xạ giữa tên tài khoản và bảo mật ID đã được thực hiện.

Khi bạn chạy "whoami/tất cả" cho một người sử dụng mã thông báo được tạo bởi Windows Server 2012 hoặc mới hơn DC, bạn nhận được "Unknow SID nhập" được liệt kê cho Sid này và không có tên.

Trong ứng dụng gặp sự cố mã lỗi và ngoại lệ là:

-NT lỗi tình trạng 0x00000107 trạng thái STATUS_SOME_NOT_MAPPED - NT lỗi mnemonic 0xc0000073 mnemonic STATUS_NONE_MAPPED - Win32 lỗi 1313 nghĩa ERROR_SOME_NOT_MAPPED - Win32 lỗi 1332 nghĩa ứng dụng ERROR_NONE_MAPPED .net có thể nhận được ngoại lệ "System.Security.Principal.IdentityNotMappedException".

Vui lòng xem phần thông tin để biết thêm thông tin về cách ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do SID S-1-18-1 và SID S-1-18-2 không được giải quyết trên máy tính.

Lưu ý Trong Windows Server 2012, hai cơ bản bảo mật mới Sid được giới thiệu phân biệt giữa chứng sở hữu và giao thức dịch vụ cho-người dùng-để-tự (S4U2Self) chuyển tiếp.

Để biết thêm thông tin về Sid mới, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về cấu trúc SID nổi

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt hotfix trên Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 dựa trên máy tính trong miền. Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này. Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng. Chú ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Chú ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2) hoặc Windows Server 2008 SP2. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976932 Thông tin về Gói dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

935791 Cách lấy gói dịch vụ Windows Vista mới nhất

Để biết thêm thông tin về cách tải gói dịch vụ Windows Server 2008, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

968849 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất dành cho Windows Server 2008

Thông tin sổ đăng ký

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Quan trọng Các hotfix Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được cung cấp trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản hotfix trên trang Yêu cầu Hotfix được liệt kê dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi bản hotfix được áp dụng.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.1.760 1.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều rất quan trọng cho việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Tất cả hỗ trợ x86 dựa trên phiên bản Windows 7

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Cng.sys

6.1.7601.22076

369,848

15-Apr-2013

10:17

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.22352

67,520

10-Jun-2013

04:58

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22352

136,640

10-Jun-2013

04:58

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.22352

1,039,872

10-Jun-2013

04:51

x86

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

12-Nov-2010

23:53

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22352

22,016

10-Jun-2013

02:54

x86

Secur32.dll

6.1.7601.22352

22,016

10-Jun-2013

04:53

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22352

99,840

10-Jun-2013

04:54

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.22352

15,872

10-Jun-2013

02:54

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22352

220,160

10-Jun-2013

04:52

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22352

247,808

10-Jun-2013

04:53

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Cng.sys

6.1.7601.22076

458,704

06-Dec-2012

23:02

x64

Ksecdd.sys

6.1.7601.22352

95,680

10-Jun-2013

05:15

x64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22352

154,560

10-Jun-2013

05:15

x64

Lsasrv.dll

6.1.7601.22352

1,446,400

10-Jun-2013

05:08

x64

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

12-Nov-2010

23:50

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22352

30,720

10-Jun-2013

02:47

x64

Secur32.dll

6.1.7601.22352

28,160

10-Jun-2013

05:11

x64

Sspicli.dll

6.1.7601.22352

135,680

10-Jun-2013

05:12

x64

Sspisrv.dll

6.1.7601.22352

28,672

10-Jun-2013

05:12

x64

Ncrypt.dll

6.1.7601.22352

307,200

10-Jun-2013

05:10

x64

Schannel.dll

6.1.7601.22352

341,504

10-Jun-2013

05:11

x64

Tất cả hỗ trợ IA-64 dựa trên phiên bản Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Cng.sys

6.1.7601.22076

789,024

06-Dec-2012

22:55

IA-64

Ksecdd.sys

6.1.7601.22352

179,648

10-Jun-2013

04:19

IA-64

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22352

316,352

10-Jun-2013

04:19

IA-64

Lsasrv.dll

6.1.7601.22352

2,657,280

10-Jun-2013

04:12

IA-64

Lsasrv.mof

Not applicable

13,780

12-Nov-2010

23:52

Not applicable

Lsass.exe

6.1.7601.22352

55,808

10-Jun-2013

02:13

IA-64

Secur32.dll

6.1.7601.22352

48.640

10-Jun-2013

04:15

IA-64

Sspicli.dll

6.1.7601.22352

274,944

10-Jun-2013

04:16

IA-64

Sspisrv.dll

6.1.7601.22352

45,568

10-Jun-2013

04:16

IA-64

Ncrypt.dll

6.1.7601.22352

551,936

10-Jun-2013

04:13

IA-64

Schannel.dll

6.1.7601.22352

711,680

10-Jun-2013

04:15

IA-64

Ghi chú thông tin tệp Windows Vista

Quan trọng Windows Server 2008 và Windows Vista hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi bản hotfix được áp dụng.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

   6.0.600 2,23xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista". Các tệp MUM và tệp MANIFEST và các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

440,680

7-May-14

23:47

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.23443

1,262,080

10-Jul-14

0:33

x86

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

7-May-14

23:48

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.23443

9,728

9-Jul-14

23:21

x86

Secur32.dll

6.0.6002.23443

72,704

10-Jul-14

0:34

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23443

175,616

10-Jul-14

0:34

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23443

218,624

10-Jul-14

0:33

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23443

279,552

10-Jul-14

0:34

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

517,480

7-May-14

23:47

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23443

1,693,184

10-Jul-14

0:26

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

7-May-14

23:48

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.23443

11,264

9-Jul-14

23:44

x64

Secur32.dll

6.0.6002.23443

94,720

10-Jul-14

0:27

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.23443

205,824

10-Jul-14

0:27

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23443

269,312

10-Jul-14

0:26

x64

Schannel.dll

6.0.6002.23443

348,160

10-Jul-14

0:27

x64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

7-May-14

23:48

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.23443

77,312

10-Jul-14

0:34

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23443

175,616

10-Jul-14

0:34

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23443

218,624

10-Jul-14

0:33

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23443

279,552

10-Jul-14

0:34

x86

Đối với tất cả phiên bản ia64 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

1,030,504

7-May-14

23:46

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23443

3,265,536

10-Jul-14

0:03

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

7-May-14

23:47

Not Applicable

Lsass.exe

6.0.6002.23443

17,920

9-Jul-14

23:27

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.23443

202,752

10-Jul-14

0:04

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.23443

483,328

10-Jul-14

0:04

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23443

570,368

10-Jul-14

0:03

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.23443

812,032

10-Jul-14

0:04

IA-64

Lsasrv.mof

Not Applicable

13,780

7-May-14

23:48

Not Applicable

Secur32.dll

6.0.6002.23443

77,312

10-Jul-14

0:34

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23443

175,616

10-Jul-14

0:34

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23443

218,624

10-Jul-14

0:33

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23443

279,552

10-Jul-14

0:34

x86

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

  Có một số tình huống phổ biến khi ứng dụng sử dụng API cụ thể bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

 1. Win32 API có, LookupAccountSid, LsaLookupSids và LsaLookupSids2 sẽ thất bại trong tình huống này

 2. API GetAuthorizationGroups() không thành công trong trường hợp này.

 3. API System.DirectoryServices.AccountManagement.SidList.TranslateSids() sẽ tạo ra ngoại lệ cho Sid.

Các ứng dụng có chữ ký lỗi khác nhau dựa trên cách họ bắt đầu tìm kiếm. Khi bạn kích hoạt ghi nhật ký để ánh xạ Sid tên, bạn có thể phát hiện sự cố. Thông tin đăng ký:

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa

• LspDbgInfoLevel (REG_DWORD) 0x800

• LspDbgTraceOptions (REG_DWORD) 0x1

Đăng nhập có sẵn trên Windows 7 và Server 2012 R2. Khi Nhật ký chứa lỗi Sid trong tiêu đề KB và trình gọi là ứng dụng có sự cố, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Tham chiếu để đăng nhập:https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff428139(v=ws.10).aspx

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin về tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_a8ae34bad44d504d.manifest

File version

Not applicable

File size

101,801

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:20

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_6041ff8a691e26ba.manifest

File version

Not applicable

File size

2.737 người

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:22

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_2479f506ccc4eed8.manifest

File version

Not applicable

File size

12,919

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:27

Nền

Not applicable

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_04ccd03e8caac183.manifest

File version

Not applicable

File size

101,805

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:39

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_bc609b0e217b97f0.manifest

File version

Not applicable

File size

2,741

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:40

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_8098908a8522600e.manifest

File version

Not applicable

File size

12,921

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:42

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_0f217a90c10b837e.manifest

File version

Not applicable

File size

88,372

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:09

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_8aed3adcb9832209.manifest

File version

Not applicable

File size

6,945

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:09

Nền

Not applicable

Các tệp bổ sung cho tất cả hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_a8afd8b0d44b5949.manifest

File version

Not applicable

File size

101,803

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:11

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_6043a380691c2fb6.manifest

File version

Not applicable

File size

2,739

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:12

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_247b98fcccc2f7d4.manifest

File version

Not applicable

File size

12,920

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:14

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_0f217a90c10b837e.manifest

File version

Not applicable

File size

88,372

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:09

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_8aed3adcb9832209.manifest

File version

Not applicable

File size

6,945

Date (UTC)

10-Jun-2013

Time (UTC)

05:09

Nền

Not applicable

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista vàWindows Server 2008

File name

X86_038e5d71c539b565e9698295a1901546_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_33ccc49bf27b1e66.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_1343205ba2a9d1dd4843334804dfe4c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_b4ebafb939d9d13b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.385 người

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_22cd11401e12fc5cb426808f7d9d6361_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_d6ceca77638570a6.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_268559adba70c9c7a1f1d60d26e9e9b7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_31a255f5478fc591.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_32f3b7cecb91ebbede4afa33bdd3c18e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_e8d5db400de82fa0.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_3a27fb2fb1edb7eb1557f294b470c51b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_2d5383ebaf51203f.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_3b94cd99747ea2d50b84c3555d1d0ed0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_cf4bbdc4ad414424.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_3e23ba2ea8d0795b68b0df548398ec05_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_df5e9a9f496990fa.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_3eaa79bbff83d9b926bf0833a5ea3c7a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_a38fb1026377e738.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_51211710e5565e14e246d5f49afccfc8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_3aec5fcb66a7f124.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_54346e8dcfc54d267483625bb90c5a1d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_82bf6769b7039a1d.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_5c3d442660cef6c0199697f6584586ee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_4ee175ab4bb6163e.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_64e31c3708ccf36dd3902dcc9b4f4360_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_e11a50944170fdec.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_71433444bb4f63f79988bc7ee2267fad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_2dc50b53c948b409.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_814010dc7a1cf2d552d45f89d8d80b2d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_f31f23dc2e04eba0.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_82510e5b0a7285d7c0f90e2f8e8827a2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_b3a84f3e9d2cfce7.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_9c9e8a8147a20b490e74e75382af779c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_86c99b57f146c34d.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_a22bcd1b3ceb00340d73058d9b3360d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_5386fb604b752729.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_aac81e30015234e25a20c40f933c3f42_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_57195af64d87ef1d.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_b02917f28d1b693f98943bfb1298845a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_02dd77110b0684c4.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_d2dff203f62132cffbc424fe087962b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_9bb44fa5bf272cb3.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_e6a8b2aa90979e5945efc7c21887a8fd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_f5dcf0c9a747ab00.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_e73c91d1ae536c6f4fe5f550a410e9a2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_39d41b29d017195e.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_eb954880ff67f0673110dba46b3d2e89_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_e950e6b110459075.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_f6e1412d6452d590f200134bd2eae94f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_719739dbc333399d.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_f89ea8b09d071c01d799176bb4631b0b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_f6a24fb3ebcccee0.manifest

File version

Not Applicable

File size

699

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_a8924f3f732cf178.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,359

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:44

File name

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_3d150f949316cd0b.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,924

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:45

File name

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_7efab15078ec7c5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

18.890 người

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:45

File name

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_245e0f8b6ba49003.manifest

File version

Not Applicable

File size

18.090 người

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:45

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

 

File name

Amd64_08e70eac0a22cdd16076c2d609cf5a77_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_ade5621fca44eaa5.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_15636791b341ba639256863a95619797_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_6848202d5d380880.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_24cf70b6c6600c9ca71f8e7cf776bc80_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_ec3955d3fb502992.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_264114a852d4eef821b2deced0b9ef63_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_363b7ff897daf960.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_26693fb68d997b1747088ce1cfbcab19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_03e1881f6fd417d9.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_4b9dd0b582cc6188d148e4797f13d7a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_770c0a8809069b74.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_55c722feda7113f5b2445e797fec759f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_7aa031d253d46a48.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_5b1e5079d3c59d7a5b7446876eacf48c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_eb766a92f8b9b672.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_5f960b439640d21ddedf6830d1ca56e3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_7e063df4575ff47e.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_6581d4cada36f684d2a023ccb4448686_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_38ef90cb3ba6ec43.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,428

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_87205c89950dfb629239ac66d53f1ad0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_d09beaeb3055fc00.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_8ae8841cce62fa568b64c7f35b74bfd4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_a4d945dd332eafde.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_8b1cd01bce286dfe2ba9ccf3eedcd3cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_9c56763c9c5047a7.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_90d807bede30416c3492ba4e0a7d9121_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_fbf6706213750c0d.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_a27e90221a4fad20052bf3641f73486b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_cdeb1404f889f0b7.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_a874a5c10ab1649354c48eb4efcf44cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_75e88904ed732907.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_adce0c7d2676c949b97fe3b1da6be3cc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_0cdb56265d49f8fa.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_c539c383d788622582f7893b6d187e45_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_3d13459da083bb81.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.056

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_cab4a33387ee5196b30213511b608838_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_0d5e388194bb1624.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_cb8f8447c8ceb5f7a1b0d64731656913_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_fc478d6dfff1c801.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_cc5517db053e46f338be5c74dc1f718f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_bd0c10b60c834f0e.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_dfd4381a758e8b7fa67566bae8b4e682_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_e782ff8f7c4b28a6.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_e3fe9253a4a2c71bcf9da7d864adadcd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_de17a0bd2f8e4d65.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_ef9721b661c0475218774efda841c3db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_17f9fc9e14af11a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_f2d4cd3682e8dd23075d93ea347636ae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_8ba88b5fc2417e76.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_f3a60f7a19a8c1bca24bd5585ee42e3d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_cd411cba40e8dd6b.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_04b0eac32b8a62ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

34.447

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:41

File name

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_9933ab184b743e41.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,948

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:43

File name

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_db194cd43149ed90.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,926

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

File name

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_807cab0f24020139.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,120

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_0f0595155feb24a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_a388556a7fd5003c.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_e56df72665aaaf8b.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_8ad155615862c334.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản ia64 dựa trên Windows Server 2008

 

File name

Ia64_2bd7982bd26e47c95f9a0c42b5e69010_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_fd1d28081d210d73.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_50bd6beed5ab966636c144200a1d4341_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_0b383ad1642855d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_64b4cfb5d9c8378473b267da7638c0d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_cc2b05d7f43bc634.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_82da8f8490bd1e89fca98f59126478ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_15e65ea740ce5f80.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.054

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_8c0ef88f9c8509ace9b67ec2922b1704_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_039316d0dd95ca8b.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_b0ccebf9e1b30c2757fc153c990c6bd8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_a949116fb4063220.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,424

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_bb8dd76a8ad11ddc25eda7f2e3018d35_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_032058f1c77b084e.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_e027a2b4499e65f09d96b9436ca3e2ae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_ee328377bb153b14.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_ec7f6e78edbe96c7a316aaebb62293a2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_e06737ea950b88b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

9:57

File name

Ia64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_a893f335732afa74.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,403

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

1:20

File name

Ia64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_3d16b38a9314d607.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,936

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

1:21

File name

Ia64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_7efc554678ea8556.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,908

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

1:21

File name

Ia64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_245fb3816ba298ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

18,105

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

1:21

File name

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_0f0595155feb24a9.manifest

File version

Not Applicable

File size

21,959

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

File name

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_a388556a7fd5003c.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,140

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

File name

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_e56df72665aaaf8b.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,843

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

File name

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23443_none_8ad155615862c334.manifest

File version

Not Applicable

File size

17,557

Date (UTC)

10-Jul-14

Time (UTC)

0:42

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×