Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn dán nội dung clipboard cụ thể (ví dụ: một định dạng cụ thể của nội dung HTML) cho một cuộc hội thoại IM trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016, khách hàng có thể đóng băng.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 5, 2019, (KB4462190) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×