Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Skype Microsoft cho môi trường doanh nghiệp Server 2015, người tham gia ẩn danh gia Skype cho cuộc họp kinh doanh bằng cách sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp Web ứng dụng hoặc ứng dụng Skype cuộc họp. Mặc dù chính sách hội nghị (nơi AllowParticipantControl và AllowExternalUserControl được đặt thành False) không cho phép người tham gia kiểm soát, thành viên có thể cho kiểm soát người dùng khác trong các cuộc họp và bỏ qua các chính sách hội nghị.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ tháng 2019 6.0.9319.537 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web.

Lưu ý Khắc phục sự cố này chỉ áp dụng cho các ứng dụng Skype cuộc họp. Nếu bạn đang sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp Web App, bạn phải kích hoạt ứng dụng cuộc họp Skype Skype thay thế cho ứng dụng Web của doanh nghiệp.

Để kích hoạt các ứng dụng Skype cuộc họp, hãy chạy lệnh sau:

Set-CsWebServiceConfiguration - MeetingUxUseCdn $True

Để biết thêm thông tin về các ứng dụng Skype cuộc họp và Skype dành cho doanh nghiệp Web App, hãy tham khảo bài viết sau:

Lập kế hoạch cho khách hàng cuộc họp (ứng dụng Web và ứng dụng cuộc họp)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×