Triệu chứng

Khi bạn bắt đầu hội nghị âm thanh đặc biệt trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp bằng cách sử dụng Citrix tối ưu hóa thời gian thực gói 2.0, thành viên gạch từ xa Hiển thị trống lát thay vì chủ loa trong cửa sổ hội nghị.

Lưu ý Vấn đề này không xảy ra nếu bạn được mời hội nghị âm thanh đặc biệt.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tháng 9, 2016 (KB3114732) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015. Và Citrix tối ưu hóa thời gian thực gói 2.0 yêu cầu Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×