Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Skype Microsoft cho môi trường doanh nghiệp máy chủ năm 2015, một delegator quay Skype dành cho doanh nghiệp gọi chuyển tiếp tính năng chuyển tiếp cuộc gọi đến người đại diện. Trong trường hợp này, người đại diện sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp trên máy Mac sẽ thấy delegator của tên đến cuộc gọi cửa sổ thông báo để người đại diện có thể phân biệt giữa các cuộc gọi tới delegator và gọi cho mình.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 6.0.9319.534 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×