Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi giao thức máy chủ thư khối (SMB) được sử dụng trong Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows 8.1 để truy cập các tập tin nằm trên hệ thống từ xa, SMB Redirector có thể treo và hệ thống dường như ngừng đáp ứng.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do tình trạng gián đoạn trong Redirector SMB xảy ra khi hàng đợi đầy đủ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng bản Cập Nhật hoặc hotfix này cho máy khách đang chạy Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1.

Thông tin cập nhật

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong ngày 2014 bản Cập Nhật Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính phải đáp ứng một trong các điều kiện tiên quyết sau:

 • Phải có gói dịch vụ 1 cho cài đặt Windows 7.

 • Phải có bản Cập Nhật 2919355 cho Windows 8.1 cài đặt.


Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp và ghi chú dành cho Windows 7Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760
  1.
  22 xxx

  Windows 7

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.22819

97,280

25-Sep-2014

00:34

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.22819

124,416

25-Sep-2014

00:34

x86

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.22819

128,000

25-Sep-2014

00:47

x64

Mrxsmb.sys

6.1.7601.22819

158,720

25-Sep-2014

00:48

x64

Thông tin tệp và ghi chú dành cho Windows 8.1Quan trọng Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows 8.1

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows 8.1". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.17385

156,160

27-Sep-2014

04:16

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x64 của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.17385

202,752

27-Sep-2014

04:59

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.17385

149,504

27-Sep-2014

03:51

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Package_1_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,040

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Package_2_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,023

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Package_3_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.025

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Package_for_kb3002297_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.459

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Package_for_kb3002297_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,918

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

X86_fcb4fb47c9cf897619d27bcabda24832_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22819_none_48bcfe591021819c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.043 người

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22819_none_8d70eac801212c6d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,035

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

02:16

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22819_none_82276261c878ba9a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,757

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

02:13

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Amd64_7823544b38f083a589e580a9714aed04_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22819_none_5443f1c0ce59343e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.049

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22819_none_e98f864bb97e9da3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,039

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

03:31

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22819_none_de45fde580d62bd0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.761 người

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

03:29

Tên tệp

Package_1_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.052

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Package_2_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,235

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Package_3_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.037

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Package_for_kb3002297_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,467

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Tên tệp

Package_for_kb3002297_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.130 người

Ngày (UTC)

25-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:46

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Tên tệp

Package_1_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,821

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:42

Tên tệp

Package_2_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,821

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:42

Tên tệp

Package_for_kb3002297_rtm_gm~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.681

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:42

Tên tệp

Package_for_kb3002297_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.461 người

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:42

Tên tệp

X86_63742353ef0423b2084b314fd60b62ad_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17385_none_de0965b8dbafc6ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:42

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17385_none_1f7ba3a4a55ea92c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.096

Ngày (UTC)

27-Sep-2014

Thời gian (UTC)

05:41

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows 8.1 được hỗ trợ

Tên tệp

Amd64_0238cfcd64a2c7b059ec05852df6ef0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17385_none_0ec7ac204afdcb39.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

705

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:44

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17385_none_7b9a3f285dbc1a62.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,100

Ngày (UTC)

27-Sep-2014

Thời gian (UTC)

07:28

Tên tệp

Package_1_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,831

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:44

Tên tệp

Package_2_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,831

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:44

Tên tệp

Package_for_kb3002297_rtm_gm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,691

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:44

Tên tệp

Package_for_kb3002297_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.469 người

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:44

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1

Tên tệp

Arm_77843002dd9dd01ae000e1454d44674b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17385_none_e5411ae80da0710c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:43

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17385_none_1f7e15fca55bc7f2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.096

Ngày (UTC)

27-Sep-2014

Thời gian (UTC)

04:54

Tên tệp

Package_1_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~arm~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,821

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:43

Tên tệp

Package_2_for_kb3002297~31bf3856ad364e35~arm~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,821

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:43

Tên tệp

Package_for_kb3002297_rtm_gm~31bf3856ad364e35~arm~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.681

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:43

Tên tệp

Package_for_kb3002297_rtm~31bf3856ad364e35~arm~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.461 người

Ngày (UTC)

29-Sep-2014

Thời gian (UTC)

20:43


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Phần SMB Redirector thực hiện chức năng chia sẻ tệp và in thể hiện bởi Windows thông qua Microsoft Networking khách hàng thuộc. Thực hiện dựa trên giao thức máy chủ thư khối (SMB). Giao thức SMB cho phép máy khách để truy cập các tập tin trên một máy tính thực hiện một phần dịch vụ SMB chức năng chia sẻ tệp và in và sử dụng máy in chia sẻ.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×