Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Nếu bạn kích hoạt bảo mật lớp truyền tải (TLS) 1.1 hoặc TLS 1.2 trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010, giao thức truyền tải thư tín đơn giản (SMTP) sử dụng TLS 1.0 bất ngờ.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì cứng mã hoá hạn chế giới hạn SMTP sử dụng secure socket layer (SSL) 3.0 và TLS 1.0 vận chuyển.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

Bản Cập Nhật 9 dành cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 3
Lưu ý Bản cập nhật này loại bỏ giới hạn cứng mã hoá để SMTP phiên có thể thương lượng với bất kỳ giao thức SSL hoặc TLS đã được bật trong hệ điều hành máy chủ.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về giao thức SSL và TLS, xem những gì TLS/SSL.
Để biết thêm thông tin về cách bật TLS 1.2 giao thức trong khoá đăng ký, hãy xem Thiết lập TLS/SSL.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×