SNA in dịch vụ lưu trữ tích hợp máy chủ 2009 thoát bất ngờ

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn sử dụng dịch vụ SNA in để in máy chủ IBM công việc in.

  • Bạn xoá một hoặc nhiều Windows in hàng đợi được sử dụng dịch vụ SNA in.

Trong trường hợp này, Dịch vụ in SNA thoát bất ngờ vì sự vi phạm truy cập xảy ra khi dịch vụ được khởi động. Ngoài ra, thông báo sự kiện giống như sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Máy chủ tích hợp máy chủ Microsoft năm 2009

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong 7 Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ năm 2009.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×