Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng 

Nếu nhóm tính khả dụng của cơ sở dữ liệu (DAG) đang ở chế độ Điều phối Kích hoạt Trung tâm dữ liệu (DAC), lệnh Start-DatabaseAvailabilityGroup sẽ không thành công và tạo ra lỗi khi bạn chạy nó trên máy chủ thành viên đã bị ngừng trước đó bằng cách sử dụng Stop-DatabaseAvailabilityGroup.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy sau đây, tùy trường hợp:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×