Triệu chứng

Theo mặc định, lệnh ghép ngắn Start-MailboxAssistant sẵn dùng trong Exchange Management Shell (EMS) cho Microsoft Exchange Server 2019. Hiện tại, người quản trị phải thêm "Microsoft. Exchange. Management.Powershell.E2010" plugin để cho phép lệnh ghép ngắn. Hành động này bỏ qua xác minh Kiểm soát Truy nhập Dựa trên Vai trò (RBAC).

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt Bản cập nhật Tích lũy 12 cho Exchange Server 2019 trở lên cho bản cập nhật tích lũy Exchange Server 2019.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×