You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Người quản trị không thể bắt đầu và dừng việc di chuyển các hộp thư mục công cộng riêng lẻ trong các lô di chuyển cho Microsoft Exchange Server tại chỗ 2019 hoặc Microsoft Exchange Server 2016. Nếu các đối tượng di chuyển bị thiếu đối với một số hộp thư thư mục công cộng nhất định trong một lô, người quản trị có thể tạo lại thành công các đối tượng chỉ sau khi áp dụng các giải pháp thay thế không được hỗ trợ.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt các bản cập nhật sau đây, tùy trường hợp:

Bản cập nhật tích lũy 12 dành cho Exchange Server 2019 trở lên cho Exchange Server 2019

Bản cập nhật Tích lũy 23 cho Exchange Server 2016 trở lên dành cho Exchange Server 2016

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×