Áp dụng cho: System Center Orchestrator, phiên bản 1807

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các sự cố đã được khắc phục trong System Center Orchestrator, phiên bản 1807. Bài viết này cũng chứa các hướng dẫn cài đặt cho bản cập nhật này.

Các sự cố đã được khắc phục

 • Khi bạn xem chi tiết hoạt động của một phiên bản công việc, Bảng điều khiển Web Orchestrator hiển thị tham số đầu vào dưới dạng GUID thay vì Tên Hiển thị của tham số.

 • Job không chạy được khi các ký tự dành riêng của PowerShell được truyền dưới dạng tham số vào runbook.

 • Quy trình RunbookServerMonitorService.exe và Aspt.exe hoạt động thành công nhưng tạo các mục nhập trong nhật ký lỗi.

 • Những thay đổi mà bạn thực hiện cho các hoạt động trong sổ tay không được lưu một cách nhất quán nếu các hoạt động không được chỉnh sửa khi được thêm lần đầu tiên.

 • Lệnh dọn dẹp nhật ký trong Runbook Designer không thành công sau khi bạn áp dụng Bản tổng hợp Cập nhật 4 cho System Center 2016 Orchestrator.

 • Tác vụ Cơ sở dữ liệu Truy vấn không thành công sau khi bạn áp dụng Bản tổng hợp Cập nhật 4 cho System Center 2016 Orchestrator.

 • Runbook sử dụng tác vụ Tiến trình Chạy khiến máy chủ Orchestrator chạy chậm và gặp phải các sự cố về kết nối và hiệu suất.

Làm thế nào để có được System Center Orchestrator, phiên bản 1807

Quan trọng Bạn phải cài đặt System Center Orchestrator, phiên bản 1801 để áp dụng bản cập nhật này.

Các gói cập nhật cho Orchestrator có sẵn từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.


Windows Update

Để nhận và cài đặt gói cập nhật từ Windows Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính có cài đặt cấu phần Orchestrator:

 1. Bấm vào Bắt đầu, và bấm vào Pa-nen Điều khiển.

 2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.

 3. Trong cửa sổ Windows Update, bấm vào Kiểm tra trực tuyến để biết các bản cập nhật từ Microsoft Update.

 4. Bấm Cập nhật quan trọng có sẵn.

 5. Chọn gói cập nhật, rồi bấm OK.

 6. Bấm Cài đặt bản cập nhật để cài đặt gói cập nhật.


Tải xuống thủ công

Truy cập trang web sau để tải xuống gói cập nhật theo cách thủ công từ Danh mục Microsoft Update:

 Tải xuống gói cập nhật Orchestrator ngay bây giờ.

Để biết thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Hướng dẫn cài đặt cho Orchestrator

Tải xuống các gói cập nhật mà Microsoft Update cung cấp cho từng máy tính. Microsoft Update cung cấp các bản cập nhật thích hợp theo các cấu phần được cài đặt trên từng máy tính. Hoặc tải xuống bản cập nhật theo cách thủ công từ Danh mục Microsoft Update.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×