Triệu chứng

Khi bạn mở một tài liệu Microsoft Office Word 2010 XML, tài liệu Microsoft Office Word 2007 XML hoặc tài liệu Microsoft Office Word 2003 XML trong Microsoft Internet Explorer, Internet Explorer không hiển thị các tài liệu bằng cách sử dụng biểu định kiểu mặc định Internet Explorer XML và không hiển thị mã XML. Thay vào đó, Internet Explorer mở tài liệu XML trong một cửa sổ Word nhúng trong Internet Explorer hoặc cửa sổ Word mới.

Nguyên nhân

Theo mặc định, Internet Explorer mở tài liệu XML từ trong một cửa sổ Word nhúng hoặc từ cửa sổ mới.

Giải pháp

Để tạo một tài liệu XML trong Word đã mở trong Internet Explorer và sử dụng Internet Explorer mặc định XML kiểu trang (Hiển thị mã XML), thay đổi tài liệu Notepad để loại bỏ mã XML sau từ gần đầu của tài liệu:

 <?mso-application progid="Word.Document"?> 

Trạng thái

Hoạt động này là theo thiết kế.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×