Tóm tắt

Microsoft đã được thông báo ngày kết thúc cho quan sát giờ mùa hè (DST) ở vùng Tây và Gaza cho 2016 đã được chuyển từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 10. Chúng tôi hy vọng ngày kết thúc để duy trì thứ bảy thứ tư của tháng cho đến khi thông báo. Thay đổi này ảnh hưởng đến múi giờ sau.

́ múi giờ

Tên hiển thị

Giờ chuẩn Tây

(UTC + 02:00) Gaza, Hebron


Ngoài ra, bản cập nhật này chứa thông tin Cập Nhật ngày DST cụ thể cho 2017.

Thay đổi ngày kết thúc/bắt đầu DST

́ múi giờ

Tên hiển thị

Bắt đầu DST

Kết thúc DST

Giờ chuẩn Paraguay

(UTC-04:00) Asuncion

30 tháng 9 năm 2017, 23:59

Ngày 25 tháng 3 năm 2017 23:59

Trung Brazil-giờ chuẩn

(UTC-04:00) Cuiaba

14 tháng 10 năm 2017, 23:59

18 tháng 2 năm 2017, 23:59

Giờ chuẩn đông nam châu Mỹ

(UTC-03:00) Brasilia

14 tháng 10 năm 2017, 23:59

18 tháng 2 năm 2017, 23:59

Giờ chuẩn Ma-Rốc

(UTC + 00:00) Casablanca

26 tháng 3 năm 2017, 02:00

29 tháng 10 năm 2017, 03:00

Giờ chuẩn Syria

(UTC + 02:00) Damascus

31 tháng 3 năm 2017, 00:00

26 tháng 10 năm 2017, 23:59

Giờ chuẩn Israel

(UTC + 02:00) Jerusalem

24 tháng 3 năm 2017, 02:00

29 tháng 10 năm 2017, 02:00

Giờ chuẩn i-ran

(UTC + 03:30) Tehran

22 tháng 3 năm 2017, 00:00

21 tháng 9 năm 2017, 23:59

Giờ chuẩn W. Mông Cổ

(UTC + 07:00) Hovd

25 tháng 3 năm 2017, 02:00

29 tháng 9 năm 2017, 23:59

Chuyển đổi DST gỡ bỏ

́ múi giờ

Tên hiển thị

DST dữ liệu

Giờ chuẩn Venezuela

(UTC-04:00) Caracas

Không DST cho 2017

Giờ chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ

(UTC + 03:00) Istanbul

Không DST cho 2017

Giờ chuẩn Astrakhan

(UTC + 04:00) Astrakhan, Ulyanovsk

Không DST cho 2017

Giờ chuẩn Altai

(UTC + 07:00) Barnaul, Gorno-Altaysk

Không DST cho 2017

Giờ chuẩn Bắc Trung tâm Châu á

(UTC + 07:00) Novosibirsk

Không DST cho 2017

Giờ chuẩn Tomsk

(UTC + 07:00) Tomsk

Không DST cho 2017

Giờ chuẩn Transbaikal

(UTC + 09:00) Chita

Không DST cho 2017

Giờ chuẩn Magadan

(UTC + 11:00) Magadan

Không DST cho 2017

Giờ chuẩn Sakhalin

(UTC + 11:00) Sakhalin

Không DST cho 2017

Thông tin khác

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft là Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật ngày 2016).

Lưu ý Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Timezones.reg

133,037

11-Jan-2017

06:16

Public\Common\Oak\Files

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Timezones.rel

28

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Timezones.dll

40.960

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Timezones.map

723

11-Jan-2017

06:20

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×