Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đã nâng cấp lên Microsoft .NET Framework 4.6 trên hệ điều hành là một chủ đề tương phản cao. Khi bạn mở trình duyệt thuộc tính thiết kế Visual Studio Windows Forms, mục tên sản lưới sẽ được trả lại màu nền đen và bạn không thể đọc tên mục.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do màu sắc được thay đổi để phù hợp với một tình huống bất ngờ, khi tài sản lưới có ánh sáng nền.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, sử dụng một chủ đề khác nhau tương phản cao

Để biết thêm thông tin về các vấn đề trong .NET Framework 4.6, xem sự cố cho .NET Framework 4.6 đã biết.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm Hệ thống thay đổi và ảnh hưởng trong .NET Framework 4.6, xem Tương thích ứng dụng trong .NET Framework 4.6.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×