We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

Trong trường hợp này, khi bạn lại đăng nhập vào máy khách Lync 2013, tên của nhóm liên hệ với Trung Quốc được hiển thị không đúng.

Giải pháp

Để áp dụng bản cập nhật này, hãy xem 14 ngày 2015 Cập Nhật (KB3054946) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×