Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử bạn muốn tìm thư trong hộp thoại Lịch sử tìm kiếm phòng trò chuyện bằng cách chọn ngày trong từ trường để trường trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016. Sau khi bạn bắt đầu tìm kiếm, bạn có thể tìm thấy kết quả không chính xác được trả lại.

Sự cố này xảy ra khi bạn đang ở trong vùng khác với chúng tôi khi định dạng ngày khác với dd/mm/yy.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 6, 2018, (KB4011662) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×