Tóm tắt

Windows 10, phiên bản 1903 và 1909 chia sẻ một hệ điều hành lõi chung với một tập hợp các tệp hệ thống giống hệt nhau. Do đó, các tính năng mới trong Windows 10, phiên bản 1909 được bao gồm trong bản Cập Nhật chất lượng hàng tháng mới nhất cho Windows 10, phiên bản 1903 (phát hành ngày 8, 2019), nhưng đang ở trạng thái không hoạt động và ngủ. Các tính năng mới sẽ vẫn không hoạt động cho đến khi chúng được bật thông qua các "gói," một nhỏ, nhanh chóng để cài đặt "Master Switch" kích hoạt các tính năng Windows 10, phiên bản 1909.

Gói hoạt là một lựa chọn tuyệt vời để cài đặt bản cập nhật tính năng scoped như Windows 10, phiên bản 1909 vì nó cho phép bản Cập Nhật từ phiên bản 1903 lên phiên bản 1909 với một khởi động lại, giảm Cập Nhật thời gian chết. Điều này cho phép các thiết bị tận dụng các tính năng mới ngay bây giờ. Đối với phiên bản 1903 thiết bị nhận được bản cập nhật trực tiếp từ Windows Update, thiết bị tự động có gói hoạt bằng cách cài đặt bản cập nhật tính năng cho Windows 10, phiên bản 1909.

Nếu thiết bị đang cập nhật từ Windows 10, phiên bản 1809 hoặc phiên bản cũ hơn, tính năng Cập Nhật điều này gói không thể cài đặt theo cách thủ công. Thay vào đó, nó được đóng gói và tự động bao gồm các tính năng Cập Nhật cho Windows 10, phiên bản 1909. Lưu ý thời gian cài đặt không giảm trong trường hợp này.

Cách tải bản cập nhật này

Phát hành kênh

Rẻ gần

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Bản Cập Nhật có tên tính năng Cập Nhật cho Windows 10, phiên bản 1909.

Danh mục Microsoft Update

Không

Bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua các kênh phát hành khác.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ hoá với WSUS nếu bạn cấu hình sản phẩm và phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10, phiên bản 1903 và phiên bản mới hơn

Phân loại: nâng cấp

 

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt điều kiện tiên quyết sau khi áp dụng bản cập nhật này:

Thông tin về khởi động lại

Bạn phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×