Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Hãy cân nhắc các kịch bản sau đây.

Tình huống 1

 • Trong tệp MsExchangeMailboxReplication.exe.config, bạn đặt DefaultCompletedRequestAgeLimitthành 0.00:10:00, rồi khởi động lại Dịch vụ Nhân bản Hộp thư (MRS).

 • Bạn chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

  New-MailboxExportRequest -Mailbox Administrator -Name Export1 -Filepath "\\localhost\c$\temp\Export1.pst"

 • Trước khi hết hạn 10 phút, bạn xóa hoặc di chuyển tệp .pst.

 • Sau khi bộ định giờ hết hạn, công việc sẽ được nhận và tệp .pst mới bản 265 K sẽ được tạo.

Trong kịch bản này, nếu tệp .pst không bị xóa, thời gian sửa đổi của tệp sẽ thay đổi và kích cỡ tệp sẽ tăng lên 248k.

Tình huống 2

 • Bạn chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

  Run New-MailboxExportRequest -Mailbox Administrator -Name Export2 -Filepath "\\localhost\c$\temp\Export2.pst"

 • Sau khi hoàn tất xuất, bạn chạy lệnh ghép ngắn sau:

  Get-MailboxExportRequest | Remove-MailboxExportReqeust

 • Sau khoảng 24 giờ hết hạn, công việc sẽ được nhận và tệp .pst mới 265k sẽ được tạo.

Trong kịch bản này, nếu tệp .pst không bị xóa, thời gian sửa đổi của tệp sẽ thay đổi và kích cỡ tệp sẽ tăng lên 248k.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản cập nhật sau đây:

Cập nhật Tích lũy 11 cho Exchange Server 2019 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2019

Cập nhật Tích lũy 22 cho Exchange Server 2016 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2016

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×