Tóm tắt

Giả định rằng bạn cấu hình máy chủ proxy web Internet để giúp bạn truy nhập 2016 vào tài nguyên Internet, ví dụ miễn phí/bận chia sẻ giữa Office 365. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy có quá nhiều giao thông liên lạc nội bộ giữa các máy chủ hộp thư di chuyển qua máy chủ proxy web Internet. Giao thông quá tải có thể khiến máy chủ proxy không phản hồi và kết nối Internet mất hết. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, máy chủ proxy web Internet sẽ có thể bỏ qua lưu lượng trong các mạng nội bộ.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải bản cập nhật này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 11 cho exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×