GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành tư vấn bảo mật Microsoft về vấn đề này dành cho các chuyên gia CNTT. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề bảo mật. Để xem tư vấn bảo mật, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

http://technet.microsoft.com/security/advisory/2755801

Thông tin

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Windows Update sẽ không cung cấp bản Cập Nhật bảo mật này để máy tính chạy Windows RT cho đến khi bản Cập Nhật 2808380 đã được cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  2808380 thiết bị dựa trên Windows RT không thể tải xuống bản cập nhật phần mềm hoặc ứng dụng Windows Store

Giải pháp

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB2847928)

Download Tải xuống gói Windows8-RT-KB2847928-x86.msu ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho hệ thống dựa trên x64 Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB2847928)

Download Tải xuống gói Windows8-RT-KB2847928-x64.msu ngay bây giờ.

Cập nhật Flash Player của Internet Explorer cho Windows Server 2012 (KB2847928)

Download Tải xuống gói Windows8-RT-KB2847928-x64.msu ngay bây giờ.

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn

Trung tâm bảo mật

Quản lý các bản cập nhật phần mềm và bảo mật mà bạn có thể triển khai máy chủ, máy tính và điện thoại di động hệ thống trong tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem TechNet cập nhật quản lý trung tâm. Trang web Microsoft TechNet bảo mật cung cấp thêm thông tin về bảo mật trong sản phẩm của Microsoft.

Cập Nhật bảo mật có sẵn từ Microsoft Update , Windows Update. Cập Nhật bảo mật cũng có sẵn từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft. Bạn có thể tìm thấy dễ dàng nhất bằng cách tìm kiếm từ khóa "bản Cập Nhật bảo mật."

Cuối cùng, bạn có thể tải xuống bản Cập Nhật bảo mật từ Danh mục Cập Nhật của Microsoft. Danh mục cập nhật Microsoft cung cấp một danh mục tìm kiếm nội dung cung cấp thông qua Windows Update và Microsoft Update. Điều này bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật, trình điều khiển và gói dịch vụ. Để biết thêm thông tin về danh mục Microsoft Update, hãy xem Microsoft Update danh mục câu hỏi thường gặp.

Hướng dẫn phát hiện và triển khai

Microsoft cung cấp phát hiện và hướng dẫn triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Hướng dẫn này chứa thông tin có thể giúp các chuyên gia CNTT hiểu cách sử dụng các công cụ phát hiện và triển khai các bản Cập Nhật bảo mật và khuyến nghị. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 961747.

Trình phân tích bảo mật cơ sở Microsoft

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) cho phép quản trị viên quét xa Hệ thống thiếu Cập Nhật bảo mật và thường misconfigurations bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Baseline Security Analyzer.

Bảng sau đây cung cấp phát hiện MBSA tóm tắt các bản Cập Nhật bảo mật này.


Phần mềm

MBSA

Windows 8 cho hệ thống 32-bit

Không

Windows 8 cho hệ thống 64 bit

Không

Windows Server 2012

Không

Lưu ý Khách hàng sử dụng phần mềm cũ không được hỗ trợ bởi phiên bản mới nhất MBSA, Microsoft Update, và Windows Server Update Services, nên xem Microsoft Baseline Security Analyzer và sau đó tham khảo phần "Hỗ trợ sản phẩm hợp lệ". Ở đây, họ sẽ tìm thấy thông tin về cách tạo ện bản Cập Nhật bảo mật toàn diện với công cụ hợp lệ.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Windows Server Update Services (WSUS) cho phép thông tin công nghệ quản trị viên triển khai bản cập nhật sản phẩm mới nhất của Microsoft cho máy tính đang chạy Windows. Để biết thêm thông tin về cách triển khai bản Cập Nhật bảo mật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services, xem bài viết TechNet Windows Server Update Services .

Máy chủ quản lý hệ thống

Bảng sau đây cung cấp SMS phát hiện và triển khai tổng hợp các bản Cập Nhật bảo mật này.


Phần mềm

SMS 2003 với ITMU

Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống

Windows 8 cho hệ thống 32-bit

Không

Windows 8 cho hệ thống 64 bit

Không

Windows Server 2012

Không

Lưu ý Microsoft ngưng hỗ trợ SMS 2.0 ngày 12 tháng 4 năm 2011. SMS 2003, Microsoft cũng ngưng hỗ trợ cho bảo mật Cập nhật hàng tồn kho công cụ (bộ) ngày 12 tháng 4 năm 2011. Khách hàng được khuyến khích để nâng cấp lên System Center Configuration Manager. Đối với khách hàng vẫn còn trên SMS 2003 Gói Dịch vụ 3, Công cụ kiểm kê cho bản cập nhật Microsoft (ITMU) cũng là một lựa chọn.

SMS 2003, công cụ kiểm kê 2003 SMS Cập Nhật Microsoft (ITMU) có thể sử dụng SMS để cập nhật bảo mật đã được cung cấp bởi Microsoft Update và có được hỗ trợ Windows Server Update Services. Để biết thêm thông tin về SMS 2003 ITMU, xem SMS 2003 công cụ kiểm kê cho bản cập nhật Microsoft. Để biết thêm thông tin về các công cụ quét SMS, hãy xem Công cụ quét bản cập nhật phần mềm SMS 2003. Xem tải cho hệ thống quản lý Server 2003.

Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống sử dụng WSUS 3.0 để phát hiện các bản Cập Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm hệ thống.

Thông tin chi tiết, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 910723: tổng hợp danh sách hàng tháng phát hiện và triển khai bài viết hướng dẫn.

Bản Cập Nhật tương thích hiện và bộ công cụ tương thích ứng dụng

Bản Cập Nhật thường ghi vào cùng các tệp và thiết đặt đăng ký được yêu cầu cho ứng dụng của bạn để chạy. Điều này có thể gây ra sự không tương thích và tăng thời gian cần thiết để triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Bạn có thể sắp xếp các kiểm tra và xác nhận các bản cập nhật Windows với các ứng dụng được cài đặt bằng cách sử dụng phần Cập Nhật tương thích hiện có trong Bộ công cụ tương thích ứng dụng.

Bộ công cụ tương thích ứng dụng (ACT) bao gồm các công cụ cần thiết và tài liệu đánh giá và giảm vấn đề tương thích ứng dụng trước khi bạn triển khai Windows Vista, Windows Update, bản Cập Nhật bảo mật của Microsoft hoặc phiên bản mới của Windows Internet Explorer trong môi trường của bạn.

Triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần phụ "Thông tin triển khai" trong phần này.


Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai

Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật

Triển khai

Cài đặt mà không cần sự can thiệp của người dùng

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x86.msu /quiet

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 64-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu /quiet

Cài đặt mà không cần khởi động lại

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x86.msu /quiet /norestart

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ x64-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu /quiet /norestart

Thông tin bổ sung

Xem phần phụ phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn .

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động lại yêu cầu?

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Microsoft cơ sở kiến thức bài viết 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật WUSA cài đặt, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Không có khoá đăng ký để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin triển khai

Cài đặt bản Cập Nhật

Khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn được cập nhật trước một hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 824684.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ chuyển thiết lập sau.


Hỗ trợ khoá cài đặt bản Cập Nhật bảo mật

Chuyển đổi

Mô tả

/?, /h, /help

Hiển thị trợ giúp về chuyển được hỗ trợ.

/quiet

Ngăn chặn Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạng thái.

/norestart

Khi kết hợpvới/im lặng, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt ngay cả khi khởi động là bắt buộc để hoàn thành cài đặt.

/warnrestart:<seconds>

Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt cảnh báo người dùng trước khi bắt đầu khởi động lại.

/promptrestart

Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt nhắc trước khi bắt đầu khởi động lại.

/forcerestart

Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt bị đóng ứng dụng và bắt đầu khởi động lại.

/ đăng: < tên tệp >

Cho phép ghi vào tệp được chỉ định.

/extract:<destination>

Trích xuất nội dung đóng gói vào thư mục đích.

/ dỡ cài đặt /kb: < số KB >

Tháo gỡ bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Để biết thêm thông tin về cài đặt Wusa.exe, xem phần "Cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết TechNet Các thay đổi trong Windows 7.

Xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng

Vì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu họ khác, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn thành các bước sau.

Xác minh Phiên bản tệp

 1. Bấm bắt đầu, và sau đó nhập tên tập tin Cập Nhật trong hộp Tìm kiếm .

 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.

 3. Trên tab chung , so sánh kích thước với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft.

  Lưu ý Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc chương trình được cài đặt trên hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt.

 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết và so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày sửa đổi với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft.

  Lưu ý Thuộc tính khác với phiên bản tập tin có thể thay đổi trong quá trình cài đặt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tập tin có thể được đổi tên trong khi cài đặt. Nếu không có thông tin tệp hoặc phiên bản, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt Cập Nhật.

 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và so sánh thông tin tệp cho phiên bản trước đó cùng với thông tin tệp cho tệp mới hoặc Cập Nhật, phiên bản của tệp.

Windows Server 2012 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phụ, triển khai thông tin, trong phần này.


Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai

Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật

Triển khai

Cài đặt mà không cần sự can thiệp của người dùng

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu /quiet

Cài đặt mà không cần khởi động lại

Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu /quiet /norestart

Thông tin bổ sung

Xem phần phụ phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn .

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động lại yêu cầu?

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm chi tiết về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật WUSA cài đặt, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Xác minh khóa đăng kýLưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin triển khai

Cài đặt bản Cập Nhật

Khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn được cập nhật trước một hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 824684.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ chuyển thiết lập sau.


Hỗ trợ khoá cài đặt bản Cập Nhật bảo mật

Chuyển đổi

Mô tả

/?, /h, /help

Hiển thị trợ giúp về chuyển được hỗ trợ.

/quiet

Ngăn chặn Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạng thái.

/norestart

Khi kết hợpvới/im lặng, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt ngay cả khi khởi động là bắt buộc để hoàn thành cài đặt.

/warnrestart:<seconds>

Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt cảnh báo người dùng trước khi bắt đầu khởi động lại.

/promptrestart

Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt nhắc trước khi bắt đầu khởi động lại.

/forcerestart

Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt bị đóng ứng dụng và bắt đầu khởi động lại.

/ đăng: <tên tệp>

Cho phép ghi vào tệp được chỉ định.

/extract:<destination>

Trích xuất nội dung đóng gói vào thư mục đích.

/ dỡ cài đặt /kb: <số KB>

Tháo gỡ bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Để biết thêm thông tin về cài đặt Wusa.exe, hãy xem "Cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết TechNet, Các thay đổi trong Windows 7.

Xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng

Vì có một số phiên bản của Microsoft Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu họ khác, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn thành các bước sau.

Xác minh Phiên bản tệp

 1. Bấm bắt đầu, và sau đó nhập tên tập tin Cập Nhật trong hộp Bắt đầu tìm kiếm .

 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.

 3. Trên tab chung , so sánh kích thước với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc chương trình được cài đặt trên hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt.

 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày sửa đổi với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý Thuộc tính khác với phiên bản tập tin có thể thay đổi trong quá trình cài đặt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tập tin có thể được đổi tên trong khi cài đặt. Nếu không có thông tin tệp hoặc phiên bản, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt Cập Nhật.

 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và so sánh thông tin tệp cho các phiên bản trước của tệp thông tin tệp mới hoặc Cập Nhật, phiên bản của tệp.

THÔNG TIN VỀ TỆP

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows8-RT-KB2847928-x64.msu

D6931DBE9C8BE69DB6FE47D23D9AE62E075679FC

8AAC2A0752D1F2E289EFBCAC03CD466F6AF94E1C1EC72B2C957F29E30379342E

Windows8-RT-KB2847928-x64.msu

D6931DBE9C8BE69DB6FE47D23D9AE62E075679FC

8AAC2A0752D1F2E289EFBCAC03CD466F6AF94E1C1EC72B2C957F29E30379342E
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Flash.ocx

11.7.700.224

12,121,976

04-Jun-2013

22:09

x86

Flashplayerapp.exe

11.7.700.224

693.112

04-Jun-2013

22:09

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.7.700.224

78,200

04-Jun-2013

22:09

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.7.700.224

487,800

04-Jun-2013

22:09

x86

Flashutil_activex.exe

11.7.700.224

805,752

04-Jun-2013

22:09

x86

Flash.ocx

11.7.700.224

12,121,976

04-Jun-2013

22:07

x86

Flashplayerapp.exe

11.7.700.224

693.112

04-Jun-2013

22:07

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.7.700.224

78,200

04-Jun-2013

22:07

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.7.700.224

487,800

04-Jun-2013

22:07

x86

Flashutil_activex.exe

11.7.700.224

805,752

04-Jun-2013

22:07

x86


Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Flash.ocx

11.7.700.224

14,336,888

04-Jun-2013

22:09

x64

Flashutil_activex.dll

11.7.700.224

536,952

04-Jun-2013

22:09

x64

Flashutil_activex.exe

11.7.700.224

512,376

04-Jun-2013

22:09

x64

Flash.ocx

11.7.700.224

14,336,888

05-Jun-2013

00:31

x64

Flashutil_activex.dll

11.7.700.224

536,952

05-Jun-2013

00:31

x64

Flashutil_activex.exe

11.7.700.224

512,376

05-Jun-2013

00:31

x64

Flash.ocx

11.7.700.224

12,121,976

04-Jun-2013

22:09

x86

Flashplayerapp.exe

11.7.700.224

693.112

04-Jun-2013

22:09

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.7.700.224

78,200

04-Jun-2013

22:09

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.7.700.224

487,800

04-Jun-2013

22:09

x86

Flashutil_activex.exe

11.7.700.224

805,752

04-Jun-2013

22:09

x86

Flash.ocx

11.7.700.224

12,121,976

04-Jun-2013

22:07

x86

Flashplayerapp.exe

11.7.700.224

693.112

04-Jun-2013

22:07

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.7.700.224

78,200

04-Jun-2013

22:07

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

11.7.700.224

487,800

04-Jun-2013

22:07

x86

Flashutil_activex.exe

11.7.700.224

805,752

04-Jun-2013

22:07

x86


Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×