Tóm tắt

Microsoft hiện đã cung cấp giải pháp mật khẩu của người quản trị cục bộ (vòng). Phần này cung cấp một giải pháp cho vấn đề sử dụng một tài khoản chung cục bộ với mật khẩu giống hệt nhau trên mọi máy tính trong một tên miền. VÒNG khắc phục sự cố này bằng cách đặt mật khẩu khác biệt ngẫu nhiên cho tài khoản người quản trị cục bộ thường gặp trên mọi máy tính trong tên miền. Người quản trị miền sử dụng giải pháp này có thể xác định người dùng nào, chẳng hạn như người quản trị bộ phận hỗ trợ, được ủy quyền để đọc mật khẩu. Microsoft đã phát hành một tư vấn về bảo mật Microsoft về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT. Tư vấn bảo mật có chứa thông tin liên quan đến bảo mật bổ sung. Để xem các tư vấn bảo mật, hãy đi tới trang web Microsoft sau đây:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/3062591

Thông tin Bổ sung

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm tải xuống của Microsoft:Download Download the LAPS package now.tải xuống các gói vòng bây giờ. Ngày phát hành: 01/05/2017 để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Admpwd.ui.exe

6.0.1.0

64.168

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.utils.config

Not Applicable

238

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.utils.dll

6.0.1.0

36.008

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.dll

6.0.1.0

127.656

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.admx

Not Applicable

3.821

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.adml

Not Applicable

3.305

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.ps.dll

6.0.1.0

32.424

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.ps.format.ps1xml

Not Applicable

5.408

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.ps.psd1

Not Applicable

5.074

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.utils.config

Not Applicable

238

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.utils.dll

6.0.1.0

36.008

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.ps.dll-help.xml

Not Applicable

40.820

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Admpwd.ui.exe

6.0.1.0

64.168

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.utils.config

Not Applicable

238

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.utils.dll

6.0.1.0

36.008

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.dll

6.0.1.0

148.648

23-Jun-2015

07:10

x64

Admpwd.admx

Not Applicable

3.821

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.adml

Not Applicable

3.305

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.ps.dll

6.0.1.0

32.424

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.ps.format.ps1xml

Not Applicable

5.408

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.ps.psd1

Not Applicable

5.074

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.utils.config

Not Applicable

238

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Admpwd.utils.dll

6.0.1.0

36.008

23-Jun-2015

07:10

x86

Admpwd.ps.dll-help.xml

Not Applicable

40.820

22-Jun-2015

23:15

Not Applicable

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

LAPS.x64.msi

F33E77D0F2B93ED2FA9D830290D4EDEC3662DB98

27F5848C4A4999B4041D52108C9F6CA995347626A8B8F16ED58D175AAAB8C001

LAPS.x86.msi

81C0A767557BFFFA1639CA96AB0D5D0E45F07B96

E95F3A92E9472BDFEBA8FC3169BD36F74A7493587E4DE133F36089E7FD59BD2C

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×