Tư vấn Microsoft Security: Bản Cập Nhật cải tiến giao thức máy tính để bàn từ xa mạng cấp xác thực: ngày 13 tháng 8 năm 2013

GIỚI THIỆU

Bản Cập Nhật cung cấp thêm các biện pháp phòng sâu máy tính để bàn từ xa giao thức mạng mức xác thực. Microsoft đã phát hành tư vấn bảo mật Microsoft về vấn đề này dành cho các chuyên gia CNTT. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề bảo mật. Để xem tư vấn bảo mật, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

http://technet.microsoft.com/security/advisory/2861855

Giải pháp

Bạn có thể tải xuống các tệp sau từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows Vista

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Vista

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Server 2008

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Embedded Standard 7

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản được hỗ trợ của Windows Embedded Standard 7 cho các Hệ thống dựa trên x64 được hỗ trợ

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Ngày phát hành: Ngày 13 tháng 8 năm 2013

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Icaapi.dll

6.0.6002.18868

15,872

15-Jun-2013

13:22

x86

Tssecsrv.sys

6.0.6002.18868

24,064

15-Jun-2013

11:23

x86

Icaapi.dll

6.0.6002.23140

15,872

14-Jun-2013

13:17

x86

Tssecsrv.sys

6.0.6002.23140

24,576

14-Jun-2013

12:16

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Icaapi.dll

6.0.6002.18868

20,480

15-Jun-2013

13:27

x64

Tssecsrv.sys

6.0.6002.18868

29,184

15-Jun-2013

11:38

x64

Icaapi.dll

6.0.6002.23140

20,480

14-Jun-2013

14:06

x64

Tssecsrv.sys

6.0.6002.23140

30,208

14-Jun-2013

12:59

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Icaapi.dll

6.0.6001.18000

43,520

19-Jan-2008

08:27

IA-64

Tssecsrv.sys

6.0.6002.18868

71,680

15-Jun-2013

11:42

IA-64

Icaapi.dll

6.0.6002.23140

43,520

14-Jun-2013

13:42

IA-64

Tssecsrv.sys

6.0.6002.23140

74,240

14-Jun-2013

12:56

IA-64


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.1.7601.18186

918,528

15-Jun-2013

03:40

x86

Rdpudd.dll

6.1.7601.17514

134,656

20-Nov-2010

10:24

x86

Rdpvideominiport.sys

6.1.7601.17514

15,872

20-Nov-2010

10:21

x86

Rdpcorets.dll

6.1.7601.22361

918,528

15-Jun-2013

04:00

x86

Rdpudd.dll

6.1.7601.17514

134,656

20-Nov-2010

10:24

x86

Rdpvideominiport.sys

6.1.7601.17514

15,872

20-Nov-2010

10:21

x86

Icaapi.dll

6.1.7601.17514

15,872

20-Nov-2010

12:19

x86

Tssecsrv.sys

6.1.7601.18186

31,232

15-Jun-2013

03:38

x86

Icaapi.dll

6.1.7601.17514

15,872

20-Nov-2010

12:19

x86

Tssecsrv.sys

6.1.7601.22361

31,232

15-Jun-2013

03:57

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.1.7601.18186

1,111,552

15-Jun-2013

04:35

x64

Rdpudd.dll

6.1.7601.17514

162,816

20-Nov-2010

11:07

x64

Rdpvideominiport.sys

6.1.7601.17514

20,992

20-Nov-2010

11:03

x64

Rdpcorets.dll

6.1.7601.22361

1,111,552

15-Jun-2013

04:22

x64

Rdpudd.dll

6.1.7601.17514

162,816

20-Nov-2010

11:07

x64

Rdpvideominiport.sys

6.1.7601.17514

20,992

20-Nov-2010

11:03

x64

Icaapi.dll

6.1.7600.16385

22,528

14-Jul-2009

01:41

x64

Tssecsrv.sys

6.1.7601.18186

39,936

15-Jun-2013

04:32

x64

Icaapi.dll

6.1.7600.16385

22,528

14-Jul-2009

01:41

x64

Tssecsrv.sys

6.1.7601.22361

39,936

15-Jun-2013

04:19

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Icaapi.dll

6.1.7600.16385

47,104

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Tssecsrv.sys

6.1.7601.18186

102,400

15-Jun-2013

03:40

IA-64

Icaapi.dll

6.1.7600.16385

47,104

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Tssecsrv.sys

6.1.7601.22361

102,400

15-Jun-2013

03:47

IA-64


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×