Microsoft đã hoàn thành điều tra vào báo cáo riêng các lỗ hổng này. Chúng tôi đã phát hành MS13-096 để giải quyết các Microsoft đồ họa phần bộ nhớ hỏng lỗ hổng bảo mật (CVE-2013-3906). Để biết thêm thông tin về vấn đề này, vui lòng xem MS13-096. Điều này bao gồm các liên kết tải xuống bản Cập Nhật bảo mật có sẵn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×