GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành một tư vấn bảo mật của Microsoft về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến bảo mật. Để xem tư vấn bảo mật, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/2269637.mspx

Thông tin Bổ sung

Microsoft đã phát hành cải tiến API mới cho Windows để giúp các nhà phát triển một cách chính xác và an toàn tải thư viện bên ngoài. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Setdefaultdllthưmụcadddlldirectoryremovedlldirectory Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:Cập Nhật cho Windows 7 (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.1-kb2533623-x86. MSU ngay bây giờ. Bản Cập Nhật cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.1-kb2533623-x64. MSU ngay bây giờ. Bản Cập Nhật cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.1-kb2533623-ia64. MSU ngay bây giờ. Bản Cập Nhật cho Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.1-kb2533623-x64. MSU ngay bây giờ. Bản Cập Nhật cho Windows Vista (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.1-kb2533623-x64. MSU ngay bây giờ. Bản Cập Nhật cho Windows Vista cho hệ thống dựa trên x64 (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.0-kb2533623-x64. MSU ngay bây giờ. Bản Cập Nhật cho Windows Server 2008 (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.0-kb2533623-x86. MSU ngay bây giờ. Bản Cập Nhật cho Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.0-kb2533623-ia64. MSU ngay bây giờ. Bản Cập Nhật cho Windows Server 2008 x64 Edition (KB2533623)Download tải xuống gói Windows 6.0-kb2533623-x64. MSU ngay bây giờ. Ngày phát hành: ngày 12 tháng 7 năm 2011 Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét các tệp này để tìm vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày các tệp được đăng. Các tệp được lưu trữ trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép tệp.

THÔNG TIN VỀ TẬP TIN

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ và với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.0.6001. 18xxx

  Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001. 22xxx

  Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002. 18xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 22xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 được tích hợp vào phiên bản phát hành của Windows Server 2008. Do đó, tệp mốc RTM chỉ áp dụng cho Windows Vista. Tệp mốc RTM có một 6.0.0000. số phiên bản xxxxxx .

 • Các nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Tệp MANIFEST (. manifest) và các tệp MUM (. mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng. Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp catalô bảo mật liên quan (. Cat) là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Tệp danh mục bảo mật (thuộc tính không liệt kê) được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Kernel32.dll

6.0.6001.18631

890.368

12-Apr-2011

14:53

x86

Kernel32.dll

6.0.6001.22898

892.928

12-Apr-2011

14:30

x86

Kernel32.dll

6.0.6002.18449

892.416

12-Apr-2011

16:07

x86

Kernel32.dll

6.0.6002.22625

893.440

12-Apr-2011

15:08

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Kernel32.dll

6.0.6001.18631

1.208.832

12-Apr-2011

15:14

x64

Kernel32.dll

6.0.6001.22898

1.213.440

12-Apr-2011

14:55

x64

Kernel32.dll

6.0.6002.18449

1.210.880

12-Apr-2011

16:15

x64

Kernel32.dll

6.0.6002.22625

1.211.904

12-Apr-2011

15:22

x64

Kernel32.dll

6.0.6001.18631

857.600

12-Apr-2011

14:56

x86

Kernel32.dll

6.0.6001.22898

860.160

12-Apr-2011

14:33

x86

Kernel32.dll

6.0.6002.18449

859.648

12-Apr-2011

16:11

x86

Kernel32.dll

6.0.6002.22625

860.672

12-Apr-2011

15:11

x86

Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Kernel32.dll

6.0.6001.18631

2.182.144

12-Apr-2011

14:46

IA-64

Kernel32.dll

6.0.6001.22898

2.188.800

12-Apr-2011

14:30

IA-64

Kernel32.dll

6.0.6002.18449

2.187.264

12-Apr-2011

15:43

Not Applicable

Kernel32.dll

6.0.6002.22625

2.189.824

12-Apr-2011

15:24

Not Applicable

Kernel32.dll

6.0.6001.18631

857.600

12-Apr-2011

14:56

x86

Kernel32.dll

6.0.6001.22898

860.160

12-Apr-2011

14:33

x86

Kernel32.dll

6.0.6002.18449

859.648

12-Apr-2011

16:11

x86

Kernel32.dll

6.0.6002.22625

860.672

12-Apr-2011

15:11

x86

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

File name

Package_1_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.739

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.442

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.902

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.609

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.744

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.447

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.744

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.449

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.378

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3.099

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.221

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.937

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.221

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.937

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.354

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.373

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.673

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.700

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.690

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.721

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.408

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.428

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.669

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.696

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.678

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.709

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.412

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.431

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.673

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.700

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.690

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.721

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.409

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.428

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.417

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.436

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3.494

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

X86_1ced91b5d35a7fb7590f2d44b30faabb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_432981a1db22a25b.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

X86_7097d21cac93a2ffb59fe81b42571bbf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_e7847baec41c3af2.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

X86_8d41734146adc5fd94fccd25824f28a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_496fbfe41ab25187.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

X86_8da751ce7484fa0db0443c2ba747fae3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_f586653d7f7a1633.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_939e812b5662e4c2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.517

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:09

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_93ee425a6faadaba.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.517

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

14:48

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_9582275d538a1db6.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.517

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

16:32

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_961d64be6c9b1d69.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.517

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:29

Nền

Not Applicable

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

File name

Amd64_03f0044e526ec0ea202bc91dd15acd73_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_15b997f3a9807e91.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.042

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_33e34ea8f42c20903326a3ccaca7a323_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_511bf4c30abae875.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.042

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_8c2185235507f31953a5751c23afc409_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_bdb91a08769a37a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_e564c31192b4e818adfdb06bd2aaa3da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_f5805241ea5bf498.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_eaceafb05403170eea8b102c691f3a37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_7083fa702f72cccb.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.042

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_f9b2baa503ec75b183a1770b6c03a284_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_d28d4b302ebeb445.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.042

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_efbd1caf0ec055f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.523

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:33

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_f00cddde28084bf0.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.523

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:10

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_f1a0c2e10be78eec.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.523

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

16:42

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_f23c004224f88e9f.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.523

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:42

Nền

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.749

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.456

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.124

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3.057

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.964

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.893

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.964

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.895

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.606

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3.553

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.447

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3.389

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.447

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3.389

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.362

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.381

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.685

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.712

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.700

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.731

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.416

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.436

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.681

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.708

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.688

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.719

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.420

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.439

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.685

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.712

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.700

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.731

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.417

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.436

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.425

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.444

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3.522

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_fa11c701432117f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

5.321

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:00

Nền

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_fa6188305c690deb.manifest

File version

Not Applicable

File size

5.321

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

14:40

Nền

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_fbf56d33404850e7.manifest

File version

Not Applicable

File size

5.321

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

16:15

Nền

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_fc90aa945959509a.manifest

File version

Not Applicable

File size

5.321

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:15

Nền

Not Applicable

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

File name

Ia64_64533bbc3471298847f138f40b8884bb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_2757d54c69529492.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.040

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_6675a454c0f9bb96cf1e6bfa45b16344_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_87464ad5b2be1ec9.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_baf3dd2bba354e833963b43231e0af31_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_097dfa17bff2237a.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_bbbac02fef026d6bd9d39142d367652b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_e40e24bae9b502c5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.040

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_c171ab2019493ebfb875c8d9b79fb738_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_60173e27ebd74fb8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.040

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_dc16f623609663161d9c861aec903fa7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_17ac52036f7c089c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.040

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_93a025215660edbe.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.520

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:02

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_93efe6506fa8e3b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.520

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

14:44

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_9583cb53538826b2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.520

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:56

Nền

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_961f08b46c992665.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.520

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:36

Nền

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.744

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.449

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.959

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.886

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.959

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.886

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.276

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3.213

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2.276

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3.213

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.412

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.431

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.513

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.536

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.683

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.714

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.416

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.435

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.516

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.540

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.695

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.726

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.413

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.432

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.421

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1.440

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2.699

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

19:31

Nền

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_fa11c701432117f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

5.321

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:00

Nền

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_fa6188305c690deb.manifest

File version

Not Applicable

File size

5.321

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

14:40

Nền

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_fbf56d33404850e7.manifest

File version

Not Applicable

File size

5.321

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

16:15

Nền

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_fc90aa945959509a.manifest

File version

Not Applicable

File size

5.321

Date (UTC)

12-Apr-2011

Time (UTC)

15:15

Nền

Not Applicable

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Những tệp này áp dụng cho một bản gốc, sản phẩm cụ thể (RTM, SPn), và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản của tệp như hiển thị trong bảng dưới đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7600.17xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7600.21xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Các nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Tệp MANIFEST (. manifest) và các tệp MUM (. mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp catalô bảo mật liên quan (. Cat) là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Conhost.exe

6.1.7600.16823

271.872

02-Jun-2011

05:55

x86

Conhost.exe

6.1.7600.20978

271.872

03-Jun-2011

05:59

x86

Conhost.exe

6.1.7601.17625

271.872

03-Jun-2011

05:56

x86

Conhost.exe

6.1.7601.21738

271.872

03-Jun-2011

07:10

x86

Kernel32.dll

6.1.7600.16816

868.352

14-May-2011

06:35

x86

Kernel32.dll

6.1.7600.20978

868.352

03-Jun-2011

06:01

x86

Kernel32.dll

6.1.7601.17617

868.352

14-May-2011

06:26

x86

Kernel32.dll

6.1.7601.21728

868.352

14-May-2011

07:40

x86

Kernelbase.dll

6.1.7600.16816

290.816

14-May-2011

06:35

x86

Kernelbase.dll

6.1.7600.20978

290.816

03-Jun-2011

06:01

x86

Kernelbase.dll

6.1.7601.17617

290.816

14-May-2011

06:26

x86

Kernelbase.dll

6.1.7601.21728

290.816

14-May-2011

07:40

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

5.120

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

04:25

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

04:25

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

04:25

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

6.144

14-May-2011

04:25

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

5.120

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

03:51

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

03:51

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

03:51

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

6.144

03-Jun-2011

03:51

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

5.120

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

04:15

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

04:15

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

04:15

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

6.144

14-May-2011

04:15

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

5.120

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

04:56

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

04:56

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

04:56

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

6.144

14-May-2011

04:56

x86

Winsrv.dll

6.1.7600.16823

169.984

02-Jun-2011

05:59

x86

Winsrv.dll

6.1.7600.20978

169.984

03-Jun-2011

06:04

x86

Winsrv.dll

6.1.7601.17625

169.984

03-Jun-2011

06:01

x86

Winsrv.dll

6.1.7601.21738

169.984

03-Jun-2011

07:19

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Conhost.exe

6.1.7600.16823

338.944

02-Jun-2011

06:35

x64

Not Applicable

Conhost.exe

6.1.7600.20978

338.944

03-Jun-2011

06:50

x64

Not Applicable

Conhost.exe

6.1.7601.17625

338.944

03-Jun-2011

06:53

x64

Not Applicable

Conhost.exe

6.1.7601.21738

338.944

03-Jun-2011

06:52

x64

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7600.16816

1.162.240

14-May-2011

07:36

x64

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7600.20978

1.162.240

03-Jun-2011

06:54

x64

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7601.17617

1.162.752

14-May-2011

07:20

x64

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7601.21728

1.163.264

14-May-2011

07:11

x64

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7600.16816

422.400

14-May-2011

07:36

x64

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7600.20978

421.888

03-Jun-2011

06:54

x64

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7601.17617

421.888

14-May-2011

07:20

x64

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7601.21728

421.376

14-May-2011

07:11

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

5.120

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

6.144

14-May-2011

07:18

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

5.120

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

6.144

03-Jun-2011

06:39

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

5.120

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

6.144

14-May-2011

07:04

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

5.120

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

6.144

14-May-2011

07:00

x64

Not Applicable

Winsrv.dll

6.1.7600.16823

214.528

02-Jun-2011

06:44

x64

Not Applicable

Winsrv.dll

6.1.7600.20978

214.528

03-Jun-2011

06:59

x64

Not Applicable

Winsrv.dll

6.1.7601.17625

214.528

03-Jun-2011

06:57

x64

Not Applicable

Winsrv.dll

6.1.7601.21738

214.528

03-Jun-2011

07:01

x64

Not Applicable

Ntvdm64.dll

6.1.7600.16823

16.384

02-Jun-2011

06:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_C459A222F0D14FDF

Wow64.dll

6.1.7600.16823

243.200

02-Jun-2011

06:45

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_C459A222F0D14FDF

Wow64cpu.dll

6.1.7600.16823

13.312

02-Jun-2011

06:45

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_C459A222F0D14FDF

Wow64win.dll

6.1.7600.16823

362.496

02-Jun-2011

06:45

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_C459A222F0D14FDF

Ntvdm64.dll

6.1.7600.20978

16.384

03-Jun-2011

06:57

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_C4B230C40A12FA11

Wow64.dll

6.1.7600.20978

243.200

03-Jun-2011

07:00

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_C4B230C40A12FA11

Wow64cpu.dll

6.1.7600.20978

13.312

03-Jun-2011

07:00

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_C4B230C40A12FA11

Wow64win.dll

6.1.7600.20978

362.496

03-Jun-2011

07:00

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_C4B230C40A12FA11

Ntvdm64.dll

6.1.7601.17625

16.384

03-Jun-2011

06:57

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_C641FFBCEDF5EE79

Wow64.dll

6.1.7601.17625

243.200

03-Jun-2011

06:57

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_C641FFBCEDF5EE79

Wow64cpu.dll

6.1.7601.17625

13.312

03-Jun-2011

06:57

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_C641FFBCEDF5EE79

Wow64win.dll

6.1.7601.17625

362.496

03-Jun-2011

06:57

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_C641FFBCEDF5EE79

Ntvdm64.dll

6.1.7601.21738

16.384

03-Jun-2011

06:59

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_C6C3CD7A0718F639

Wow64.dll

6.1.7601.21738

243.200

03-Jun-2011

07:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_C6C3CD7A0718F639

Wow64cpu.dll

6.1.7601.21738

13.312

03-Jun-2011

07:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_C6C3CD7A0718F639

Wow64win.dll

6.1.7601.21738

362.496

03-Jun-2011

07:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_C6C3CD7A0718F639

Kernel32.dll

6.1.7600.16816

837.120

14-May-2011

06:32

x86

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7600.20978

1.114.112

03-Jun-2011

05:58

x86

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7601.17617

837.632

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7601.21728

837.632

14-May-2011

07:33

x86

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7600.16816

272.384

14-May-2011

06:32

x86

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7600.20978

272.384

03-Jun-2011

05:58

x86

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7601.17617

272.384

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7601.21728

272.384

14-May-2011

07:33

x86

Not Applicable

Acwow64.dll

6.1.7600.16823

44.032

02-Jun-2011

05:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Instnm.exe

6.1.7600.16823

7.680

02-Jun-2011

03:51

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Ntvdm64.dll

6.1.7600.16823

14.336

02-Jun-2011

05:59

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

02-Jun-2011

05:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

User.exe

6.1.7600.16823

2.048

02-Jun-2011

03:50

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Wow32.dll

6.1.7600.16823

5.120

02-Jun-2011

05:54

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Acwow64.dll

6.1.7600.20978

44.032

03-Jun-2011

06:00

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Instnm.exe

6.1.7600.20978

7.680

03-Jun-2011

03:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Ntvdm64.dll

6.1.7600.20978

14.336

03-Jun-2011

06:03

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

03-Jun-2011

05:59

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

User.exe

6.1.7600.20978

2.048

03-Jun-2011

03:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Wow32.dll

6.1.7600.20978

5.120

03-Jun-2011

05:58

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Acwow64.dll

6.1.7601.17625

44.032

03-Jun-2011

05:57

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Instnm.exe

6.1.7601.17625

7.680

03-Jun-2011

03:53

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Ntvdm64.dll

6.1.7601.17625

14.336

03-Jun-2011

06:00

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

03-Jun-2011

05:57

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

User.exe

6.1.7601.17625

2.048

03-Jun-2011

03:53

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Wow32.dll

6.1.7601.17625

5.120

03-Jun-2011

05:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Acwow64.dll

6.1.7601.21738

44.032

03-Jun-2011

07:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Instnm.exe

6.1.7601.21738

7.680

03-Jun-2011

04:37

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Ntvdm64.dll

6.1.7601.21738

14.336

03-Jun-2011

07:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

03-Jun-2011

07:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

User.exe

6.1.7601.21738

2.048

03-Jun-2011

04:37

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Wow32.dll

6.1.7601.21738

5.120

03-Jun-2011

07:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

5.120

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

04:25

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

04:25

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

04:25

x86

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

6.144

14-May-2011

04:25

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

5.120

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

03:51

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

03:51

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

03:51

x86

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

6.144

03-Jun-2011

03:51

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

5.120

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

04:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

04:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

04:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

6.144

14-May-2011

04:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

5.120

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

04:56

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

04:56

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

04:56

x86

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

6.144

14-May-2011

04:56

x86

Not Applicable

Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Conhost.exe

6.1.7600.16823

749.568

02-Jun-2011

05:17

IA-64

Not Applicable

Conhost.exe

6.1.7600.20978

749.568

03-Jun-2011

05:35

IA-64

Not Applicable

Conhost.exe

6.1.7601.17625

749.568

03-Jun-2011

05:29

IA-64

Not Applicable

Conhost.exe

6.1.7601.21738

749.568

03-Jun-2011

05:34

IA-64

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7600.16816

2.136.576

14-May-2011

06:08

IA-64

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7600.20978

2.137.600

03-Jun-2011

05:38

IA-64

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7601.17617

2.137.088

14-May-2011

06:05

IA-64

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7601.21728

2.137.088

14-May-2011

06:14

IA-64

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7600.16816

722.944

14-May-2011

06:08

IA-64

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7600.20978

723.456

03-Jun-2011

05:38

IA-64

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7601.17617

723.456

14-May-2011

06:05

IA-64

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7601.21728

723.456

14-May-2011

06:14

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

5.120

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

6.144

14-May-2011

06:01

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

5.120

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

6.144

03-Jun-2011

05:23

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

5.120

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

6.144

14-May-2011

05:49

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

5.120

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

6.144

14-May-2011

06:04

IA-64

Not Applicable

Winsrv.dll

6.1.7600.16823

339.456

02-Jun-2011

05:21

IA-64

Not Applicable

Winsrv.dll

6.1.7600.20978

339.968

03-Jun-2011

05:43

IA-64

Not Applicable

Winsrv.dll

6.1.7601.17625

339.456

03-Jun-2011

05:32

IA-64

Not Applicable

Winsrv.dll

6.1.7601.21738

339.968

03-Jun-2011

05:43

IA-64

Not Applicable

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8.781.824

22-Jul-2009

23:53

Not Applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_683CAA953871E7A5

Ntvdm64.dll

6.1.7600.16823

27.648

02-Jun-2011

05:20

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_683CAA953871E7A5

Wow64.dll

6.1.7600.16823

580.608

02-Jun-2011

05:21

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_683CAA953871E7A5

Wow64cpu.dll

6.1.7600.16823

36.864

02-Jun-2011

05:21

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_683CAA953871E7A5

Wow64win.dll

6.1.7600.16823

716.800

02-Jun-2011

05:21

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_683CAA953871E7A5

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88.576

02-Jun-2011

05:21

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_683CAA953871E7A5

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8.781.824

23-Jul-2009

00:35

Not Applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_6895393651B391D7

Ntvdm64.dll

6.1.7600.20978

27.648

03-Jun-2011

05:41

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_6895393651B391D7

Wow64.dll

6.1.7600.20978

580.608

03-Jun-2011

05:43

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_6895393651B391D7

Wow64cpu.dll

6.1.7600.20978

36.864

03-Jun-2011

05:43

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_6895393651B391D7

Wow64win.dll

6.1.7600.20978

717.312

03-Jun-2011

05:43

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_6895393651B391D7

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88.576

03-Jun-2011

05:43

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_6895393651B391D7

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8.781.824

12-Nov-2010

23:37

Not Applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_6A25082F3596863F

Ntvdm64.dll

6.1.7601.17625

27.648

03-Jun-2011

05:32

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_6A25082F3596863F

Wow64.dll

6.1.7601.17625

580.608

03-Jun-2011

05:32

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_6A25082F3596863F

Wow64cpu.dll

6.1.7601.17625

37.376

03-Jun-2011

05:32

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_6A25082F3596863F

Wow64win.dll

6.1.7601.17625

716.800

03-Jun-2011

05:32

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_6A25082F3596863F

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88.576

03-Jun-2011

05:32

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_6A25082F3596863F

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8.781.824

13-Nov-2010

00:12

Not Applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_6AA6D5EC4EB98DFF

Ntvdm64.dll

6.1.7601.21738

27.648

03-Jun-2011

05:41

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_6AA6D5EC4EB98DFF

Wow64.dll

6.1.7601.21738

580.608

03-Jun-2011

05:43

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_6AA6D5EC4EB98DFF

Wow64cpu.dll

6.1.7601.21738

37.376

03-Jun-2011

05:43

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_6AA6D5EC4EB98DFF

Wow64win.dll

6.1.7601.21738

717.312

03-Jun-2011

05:43

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_6AA6D5EC4EB98DFF

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88.576

03-Jun-2011

05:43

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_6AA6D5EC4EB98DFF

Kernel32.dll

6.1.7600.16816

837.120

14-May-2011

06:32

x86

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7600.20978

1.114.112

03-Jun-2011

05:58

x86

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7601.17617

837.632

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Kernel32.dll

6.1.7601.21728

837.632

14-May-2011

07:33

x86

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7600.16816

272.384

14-May-2011

06:32

x86

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7600.20978

272.384

03-Jun-2011

05:58

x86

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7601.17617

272.384

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Kernelbase.dll

6.1.7601.21728

272.384

14-May-2011

07:33

x86

Not Applicable

Acwow64.dll

6.1.7600.16823

44.032

02-Jun-2011

05:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Instnm.exe

6.1.7600.16823

7.680

02-Jun-2011

03:51

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Ntvdm64.dll

6.1.7600.16823

14.336

02-Jun-2011

05:59

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

02-Jun-2011

05:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

User.exe

6.1.7600.16823

2.048

02-Jun-2011

03:50

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Wow32.dll

6.1.7600.16823

5.120

02-Jun-2011

05:54

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.16823_NONE_CEAE4C75253211DA

Acwow64.dll

6.1.7600.20978

44.032

03-Jun-2011

06:00

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Instnm.exe

6.1.7600.20978

7.680

03-Jun-2011

03:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Ntvdm64.dll

6.1.7600.20978

14.336

03-Jun-2011

06:03

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

03-Jun-2011

05:59

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

User.exe

6.1.7600.20978

2.048

03-Jun-2011

03:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Wow32.dll

6.1.7600.20978

5.120

03-Jun-2011

05:58

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20978_NONE_CF06DB163E73BC0C

Acwow64.dll

6.1.7601.17625

44.032

03-Jun-2011

05:57

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Instnm.exe

6.1.7601.17625

7.680

03-Jun-2011

03:53

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Ntvdm64.dll

6.1.7601.17625

14.336

03-Jun-2011

06:00

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

03-Jun-2011

05:57

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

User.exe

6.1.7601.17625

2.048

03-Jun-2011

03:53

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Wow32.dll

6.1.7601.17625

5.120

03-Jun-2011

05:56

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17625_NONE_D096AA0F2256B074

Acwow64.dll

6.1.7601.21738

44.032

03-Jun-2011

07:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Instnm.exe

6.1.7601.21738

7.680

03-Jun-2011

04:37

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Ntvdm64.dll

6.1.7601.21738

14.336

03-Jun-2011

07:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

03-Jun-2011

07:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

User.exe

6.1.7601.21738

2.048

03-Jun-2011

04:37

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Wow32.dll

6.1.7601.21738

5.120

03-Jun-2011

07:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21738_NONE_D11877CC3B79B834

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

5.120

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4,096

14-May-2011

06:22

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

4.608

14-May-2011

04:25

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,072

14-May-2011

04:25

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

3,584

14-May-2011

04:25

x86

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.16816

6.144

14-May-2011

04:25

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

5.120

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4,096

03-Jun-2011

05:50

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

4.608

03-Jun-2011

03:51

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,072

03-Jun-2011

03:51

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

3,584

03-Jun-2011

03:51

x86

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7600.20978

6.144

03-Jun-2011

03:51

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

5.120

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4,096

14-May-2011

06:13

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

4.608

14-May-2011

04:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,072

14-May-2011

04:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

3,584

14-May-2011

04:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.17617

6.144

14-May-2011

04:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

5.120

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4,096

14-May-2011

07:15

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

4.608

14-May-2011

04:56

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,072

14-May-2011

04:56

x86

Not Applicable

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

3,584

14-May-2011

04:56

x86

Not Applicable

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.21728

6.144

14-May-2011

04:56

x86

Not Applicable

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

File name

Package_1_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2.625

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4.224

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1.778

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4.512

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2.409

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5.784

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2.610

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4.414

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2.625

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4.226

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1.977

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4.308

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2.603

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

5.589

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2533623_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2.806

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb2533623~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

4.211

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3.322

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3.406

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2.349

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

Package_for_kb2533623_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2.400

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3.117

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:58

Nền

Not Applicable

File name

X86_028208b7824df71cd52c347d89e460d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16823_none_85d747caec972269.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.072

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_04fd267250e759b6203afc3af43a7534_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17625_none_42e07da628ee1a17.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.719

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_12f7752f0a6b8f7c136f5d3ed49bc02d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17625_none_c84070910b83fda7.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.072

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_141b389c17d47f59c558512ce53208d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_6c74580cdfad7b0d.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_388252446006479dfd9733af11ac6dc6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_fc265882499c0909.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.719

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_a818387ae0f20b85c5c4f5995f5891a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16823_none_57dd82ec50a20acc.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.719

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_af34807dcce76d714af249fc1255a86d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_d0773a59555f8bb7.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_c94482723a6b727fd1a764f7467712d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16816_none_466722a99402eabb.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_cbe192edcbf63557405a45e147b1b648_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21738_none_6319b930df68986a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.719

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_db215c6458b1e5ae024f72be28777778_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17617_none_3a4a009f27c22b78.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_e0350040a7ed302d43d56f061e99db67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_1137de405ad0e22f.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.072

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_f6e48187fbfb85d9421138ba56fa2288_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21738_none_c4925e942ec69bf2.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.072

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16823_none_747105e6633e7293.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.391

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

06:24

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_74c994877c801cc5.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.391

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

06:27

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17625_none_765963806063112d.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.391

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

06:25

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21738_none_76db313d798618ed.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.391

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

07:44

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16816_none_93e0f4a0b76565a2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.912

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

07:03

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_942bb277d0b1dfc0.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.912

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

06:32

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17617_none_95c851f0b48aeae5.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.912

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

06:55

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_96481f19cdafbff7.manifest

File version

Not Applicable

File size

4.912

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

08:13

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16816_none_272587b315aded8e.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.734

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

06:58

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_2770458a2efa67ac.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.734

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

06:27

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17617_none_290ce50312d372d1.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.734

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

06:54

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_298cb22c2bf847e3.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.734

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

08:12

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16816_none_0ad4ff55dce9d030.manifest

File version

Not Applicable

File size

23.875

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

06:56

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_0b1fbd2cf6364a4e.manifest

File version

Not Applicable

File size

23.875

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

06:25

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17617_none_0cbc5ca5da0f5573.manifest

File version

Not Applicable

File size

23.875

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

06:51

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_0d3c29cef3342a85.manifest

File version

Not Applicable

File size

23.875

Date (UTC)

14-May-2011

Time (UTC)

08:09

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16823_none_b693d537fd79e28b.manifest

File version

Not Applicable

File size

7.082

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

06:24

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_b6ec63d916bb8cbd.manifest

File version

Not Applicable

File size

7.082

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

06:28

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17625_none_b87c32d1fa9e8125.manifest

File version

Not Applicable

File size

7.082

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

06:26

Nền

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21738_none_b8fe008f13c188e5.manifest

File version

Not Applicable

File size

7.082

Date (UTC)

03-Jun-2011

Time (UTC)

07:46

Nền

Not Applicable

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

File name

Amd64_04ea62defa51d860de8da470f76e45b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21738_none_a3c0f868826298f2.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.084

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_14025236e71b9cfa759eea51f78a42ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_e47ca2363584beba.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.084

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_141b389c17d47f59c558512ce53208d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_c892f390980aec43.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_21aeb32ac25aaa4df55e902c35243802_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16823_none_85e08102acaeac2f.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.068

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_2a5b1f1928f99835d0bb3770c43a190c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17625_none_d960b0296ad57211.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.084

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_39308ceb7a6ffda3ad19fbcb1e8f323e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16823_none_099fb88a092fe153.manifest

File version

Not Applicable

File size

3.788

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_43c7c0304bdb49021a617aaac9fbd6b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16816_none_1befaeba32b3e84e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.723

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_63e2dc1e011e858931a0207c2583c41a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_953017cab0e5da55.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.723

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_72c2266dd04b437fac9b845cb9de4d3a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16816_none_e2f364b15ce6a06e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.066

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_8ac7af1a71b82a1507a9a4632307019a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_23cd7a9594052727.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.723

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_af34807dcce76d714af249fc1255a86d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_2c95d5dd0dbcfced.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_c073c15480317d14c3e1a675ce369862_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_328aafef4279ec2e.manifest

File version

Not Applicable

File size

3.788

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_c5e85a69dc94e1ba3b2f92d8787b2e42_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21738_none_462cfcde92776b3d.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.068

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_c94482723a6b727fd1a764f7467712d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16816_none_a285be2d4c605bf1.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_d78296344c09d78e42293989a43e4194_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17625_none_0db8e5fd18eac829.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.068

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_d7fccb8990f0142ec919dede3db91d05_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17617_none_f476fa4b790feae9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.723

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_db023179a8d1cfe0b3c6725d44b829d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_8086bc18852f1581.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.068

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_db215c6458b1e5ae024f72be28777778_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17617_none_96689c22e01f9cae.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_dd1a1e340f4c0c03d21ddfa11fe60eeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17625_none_9d46d6e360df655e.manifest

File version

Not Applicable

File size

3.788

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_e35ead2437e419e46d8fbb0303dd92a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_1c605db7cee302dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.066

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_eb7445859a4be7c642c0ad728eef68aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17617_none_d2495cdadf127152.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.066

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_f18332c107480093758473255bdd8199_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16823_none_a352a40e5335c730.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.084

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_f6d7b29bc845aeb0b31a89f7e13affef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none_6d3795873fd37f05.manifest

File version

Not Applicable

File size

1.066

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_fbfe73e5f56b2fa81e1a3a61a3366b56_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21738_none_7c4a4727325c5ad1.manifest

File version

Not Applicable

File size

3.788

Date (UTC)

04-Jun-2011

Time (UTC)

21:57

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16823_none_d08fa16a1b9be3c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

2.395

Date (UTC)

02-Jun-2011

Time (UTC)

08:31

Nền

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20978_none