Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tạo bài tập trong lớp Microsoft Teams dành cho Giáo dục và phân công cho các nhóm học sinh cá nhân hoặc nhỏ trong lớp. Các nhóm nộp một bản sao của bài tập có thể được chấm điểm riêng hoặc cùng nhau.

Tạo bài tập mới

 1. Điều hướng đến nhóm lớp mong muốn của bạn và chọn Bài tập.

 2. Chọn Tạo bài > của bạn.

Tạo bài tập nhóm

Chọn danh sách học viên thả xuống bên dưới Giao cho. Theo mặc định, Tất cả Học viên sẽ được chọn. Chọn Nhóm học viên.

nhóm học sinh

Chọn xem bạn muốn tạo nhóm Theo cách thủ công hayNgẫu nhiên.

Chọn nhóm học viên theo cách ngẫu nhiên hoặc Theo cách thủ công

Nếu bạn chọn Nhóm học sinh ngẫu nhiên: 

 1. Nhập số lượng nhóm, rồi chọn Tạo nhóm.

 2. Xem lại các nhóm bạn đã tạo.  Nhóm Chọn Chỉnh sửa biểu tượng chỉnh sửađổi tên nhóm hoặc thành viên. Bạn cũng có thể xóa nhóm ở đây.

  Chọn Tạo lại nhóm để bắt đầu lại.

  Chọn + Nhóm mới để thêm một nhóm khác. Trước tiên, bạn sẽ cần loại bỏ học viên khỏi các nhóm hiện có để tạo một nhóm mới và thêm thành viên.

 3. Khi mọi thứ trông ổn, hãy chọn Xong.

  Nếu bạn quyết định mình cần chỉnh sửa thêm, hãy chọn lại Nhóm học viên.

 4. Kết thúc việc thêm chi tiết vào bài tập của bạn, sau đó chọn Phân công. Lưu ý rằng sau khi bài tập đã được phân phối cho học sinh, bạn không thể chỉnh sửa nhóm nữa.
   

  Mẹo: Bạn có thể xem trước hình thức bài tập của mình cho học sinh bằng cách mở bài tập và chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > điểm của Học sinh
  hộp thoại tùy chọn

Nếu bạn chọn Nhóm học viên theo cách thủ công:

 1. Chọn Tạo nhóm.

 2. Chỉnh sửa tên nhóm mặc định, nếu muốn.

 3. Nhập vào hộp tìm kiếm để lấy tên học viên hoặc cuộn. Chọn hộp kiểm bên cạnh những học viên bạn muốn thêm vào nhóm này.

  group1

 4. Chọn Tạo.

 5. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn + Nhóm mới và lặp lại Bước 2 và 3 cho đến khi tất cả học viên được phân công vào một nhóm.

 6. Xem lại các nhóm bạn đã tạo.

  Chọn Chỉnh sửa biểu tượng chỉnh sửađổi tên nhóm hoặc thành viên. Bạn cũng có thể xóa nhóm ở đây.

  Chọn Tạo lại nhóm để bắt đầu lại.

 7. Khi mọi thứ trông ổn, hãy chọn Xong.

  Nếu bạn quyết định mình cần chỉnh sửa thêm, hãy chọn lại Nhóm học viên.

 8. Kết thúc việc thêm chi tiết vào bài tập của bạn, sau đó chọn Phân công. Lưu ý rằng sau khi bài tập đã được phân phối cho học sinh, bạn không thể chỉnh sửa nhóm nữa.

  Mẹo: Bạn có thể xem trước hình thức bài tập của mình cho học sinh bằng cách mở bài tập và chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > điểm của Học sinh
  hộp thoại tùy chọn

Phân công cho từng học viên

Chọn danh sách học viên thả xuống bên dưới Giao cho. Theo mặc định, Tất cả Học viên sẽ được chọn. Chọn tên học viên hoặc nhập để tìm kiếm học viên.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể phân công bài tập cho các học sinh riêng lẻ trong một lớp tại một thời điểm.

Cá nhân

học viên

 1. Sau khi bạn đã chọn học sinh, hãy hoàn tất việc thêm chi tiết vào bài tập của bạn.

 2. Chọn Giao. Học sinh bạn đã chọn sẽ được thông báo về bài tập mới của họ.

Tìm hiểu thêm

Tạo bài tập

Chấm điểm bài tập

Chỉnh sửa bài tập

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×