Tạo bài tập trong Microsoft Teams

Tạo bài tập cho học viên của bạn trong Microsoft Teams. Quản lý đường thời gian của bài tập, hướng dẫn, thêm tài nguyên để nộp bài và nhiều nội dung khác.
 

Lưu ý: Bài tập chỉ có sẵn trong các nhóm lớp. Bạn có thể phân công bài tập cho các lớp học có tối đa 300 học sinh.

Tạo bài tập mới

 1. Điều hướng đến nhóm lớp mong muốn, sau đó chọn Bài tập.

 2. Chọn Tạo>Bài tập.

  Lưu ý: Chọn Bung rộng tab (hình mũi tên chéo hai đầu) để vào chế độ toàn màn hình.

 3. Nhập tiêu đề cho bài tập này – đây là trường bắt buộc.

 4. Cung cấp thêm thông tin về bài tập.

  Các bước sau đây là tùy chọn:

Chọn Tạo, sau đó chọn Bài tập.

Chọn người nhận bài tập

 • Chọn nhiều lớp học, từng học sinh hoặc nhóm học sinh trong một lớp học để phân công.

 • Quyết định xem liệu những học sinh tham gia lớp học này trong tương lai có nhận được bài tập này không. Theo mặc định, chỉ có học sinh trong lớp của bạn bây giờ sẽ nhận được.


  Để thực hiện điều này, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Không phân công học viên được thêm vào lớp học này trong tương lai. Thực hiện lựa chọn của bạn, rồi chọn Xong

Lưu ý: Nếu chọn ngày đóng, bất kỳ học sinh nào tham gia sẽ nhận được bài tập này cho đến ngày đóng.

Trang tạo bài tập mới

Chỉnh sửa liệu bài tập này sẽ đi học sinh trong tương lai hay không.

Thêm hướng dẫn bổ sung

 • Bấm vào hộp hướng dẫn để thêm hướng dẫn và chỉnh sửa chúng trong văn bản có định dạng.

Hộp Hướng dẫn bài tập với thanh công cụ chỉnh sửa.

Thêm tài nguyên hoặc tệp mới

Thêm các tệp, liên kết hoặc tích hợp bài tập hiện có vào bài tập của bạn. Bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho tệp mới ngay từ đây để học sinh nộp.

 • Đính kèm các tài nguyên vào bài tập bằng cách chọn Thêm tài nguyên.

 • Chọn một tệp từ máy tính OneDrive, tải lên tệp từ thiết bị của bạn hoặc chọn một trong các tùy chọn khác, chẳng hạn như MakeCode.

 • Chọn +Mới để tạo tài liệu Word (.docx), Excel (.xlsx) hoặc PowerPoint (.pptx) trống để phân phát cho học viên.

 • Mặc định cho tài nguyên hoặc tệp mới bạn thêm sẽ là Họcviên không thể chỉnh sửa , có nghĩa là tài liệu ở dạng chỉ đọc. Đây là tùy chọn tuyệt vời cho tài liệu tham khảo.

 • Chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > Học sinh chỉnh sửa bản của mình nếu bạn muốn từng học viên tự chỉnh sửa tài liệu của riêng mình, sau đó nộp bài để chấm điểm.

 • Bạn có thể thêm tối đa năm tệp cho học viên để chỉnh sửa. Tổng số tài nguyên bạn có thể thêm vào một nhiệm vụ là 10, cho dù có thể chỉnh sửa hay không thể chỉnh sửa. Tệp tham chiếu chỉ đọc có thể có kích cỡ lên đến 500 MB. Tệp dành cho học viên chỉnh sửa có thể có kích cỡ lên đến 50 MB.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đang giao trang Sổ ghi chép lớp học, hãy kiểm tra xem học viên của bạn đang sử dụng phiên bản OneNote nào để đảm bảo rằng các trang bài tập của họ sẽ khóa lại sau khi hết hạn nộp bài tập.

 • Nếu bạn có tài liệu cũ hơn với phần mở rộng tệp .doc, .xls hoặc .ppt thì học viên sẽ không thể chỉnh sửa các tài liệu này. Bạn có thể đính kèm các tài liệu này dưới dạng tài liệu tham khảo chỉ đọc hoặc tạo tệp mới trong Teams. Sao chép nội dung cũ và lưu. Tệp mới của bạn sẽ có phần mở rộng tệp được cập nhật là .docx, .xlsx và .pptx. Tất cả các tệp bạn mới tạo trong Teams hoặc các ứng dụng Office 365 khác sẽ có phần mở rộng chính xác.

Hộp Hướng dẫn bài tập với thanh công cụ chỉnh sửa.

Thêm tài nguyên vào bài tập.

Chọn ngày đến hạn và thời gian

 • Để tìm hiểu thêm các tùy chọn đường thời gian của bài tập, chọn Chỉnh sửa.

  Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh thời điểm bài tập sẽ được đăng lên cho học sinh và khi nào bài sẽ đóng để nhận bài. Theo mặc định, hệ thống sẽ không chọn ngày đóng nhận nộp bài nào và điều này sẽ cho phép học viên nộp bài tập muộn.

Chọn Chỉnh sửa để chỉnh sửa đường thời gian bài tập.

Chỉnh sửa cửa sổ đường thời gian của bài tập.

Điểm, rubric và chấm điểm

 • Chọn mức điểm của bài tập này, nếu có. Bạn có thể sử dụng điểm trên bất kỳ thang số nào, bao gồm cả số 100 và đặt mẫu số theo ý bạn.

  Ví dụ: 88/100 hoặc số thập phân 3,7/4,0.

 • Chọn Thêm bảng thang điểm để thêm bảng thang điểm chấm bài. 

  Tìm hiểu thêm: Tạo rubric.

 • Thêm thể loại

 • Đồng bộ bài tập với Turnitin.

Thêm điểm hoặc rubric.

Thêm bài tập vào lịch

Bạn có thể chọn thêm bài tập này vào lịch, lịch của học sinh và các giảng viên hoặc nhân viên khác trong nhóm lớp của bạn. Đặt tùy chọn này cho tất cả các bài tập trong mục Bài tập Cài đặt.

 • Chọn danh sách thả xuống cạnh Thêm bài tập vào lịch.

 • Chọn Học sinh và tôi để thêm bài tập cho các học sinh nhận bài tập và bạn.

 • Chọn Học sinh và chủ sở hữu nhóm để thêm học sinh và các giảng viên hoặc nhân viên khác trong nhóm lớp học.

Lưu ý: Để kiểm tra danh sách nhóm lớp đầy đủ, điều hướng đến nhóm lớp của bạn và chọn Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn>Quản lý nhóm.

Khi bạn chọn Phân công,bài tập mới sẽ xuất hiện trên lịch ở Teams và Outlook. Bấm đúp hoặc nhấn vào mục nhập lịch để xem bài tập.

Thêm bài tập vào danh sách thả xuống lịch với Học sinh và tôi đã chọn.

Bài tập Gắn nhãn Ô cho một lớp học trang trọng xuất hiện Teams lịch

Chọn nơi các thông báo bài tập cần đăng

Chọn kênh bạn muốn nhận thông báo cho bài tập này để đăng. Điều này cho phép bạn duy trì việc làm và thảo luận của học viên được sắp xếp theo đơn vị, chủ đề hoặc chủ đề.

 1. Để chọn kênh để đăng nhập, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Đăng thông báo bài tập lên kênh này. Bài tập sẽ được đặt mặc định để đăng bài trong kênh Chung hoặc lựa chọn của bạn trong bài tập Cài đặt.

 2. Chọn kênh bạn muốn thông báo bài tập này đăng nhập, sau đó chọn Xong.

Lưu ý: 

 • Để đăng thông báo về bài tập lên một kênh, hãy đảm bảo đã bật tính năng đăng bot. Bạn có thể kiểm tra ở đây hoặc yêucầu Người quản trị CNTT của mình trợ giúp.

 • Bài tập sẽ đăng lên các kênh hiển thị cho tất cả học sinh. Kênh riêng tư sẽ không xuất hiện trong bước này.

 • Bài tập cho nhiều lớp chỉ có thể đăng lên kênh Chung. Bài tập cho từng học sinh không đăng lên kênh.

Chọn Chỉnh sửa để chọn nơi thông báo bài tập sẽ đăng.

Chọn kênh bạn muốn thông báo bài tập này đăng lên.

Gửi bài tập cho học sinh

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy hoàn tất quy trình tạo bài tập mới.

 1. Chọn Giao. Học sinh của bạn sẽ được thông báo về bài tập mới vào ngày bạn đã chỉ định và liên kết đến bài tập này sẽ đăng trong kênh bạn đã chọn. Họ cũng sẽ có một mục nhập trên Teams lịch Outlook của mình nếu bạn đã chọn tùy chọn đó.

 2. Chọn Bỏ ngừng làm việc trên bài tập này hoặc Lưu để trở lại bài tập và chỉnh sửa sau.

Thẻ bài tập trong kênh.

Tìm hiểu thêm

Tạo bài tập nhóm

Chỉnh sửa bài tập

Lưu bài tập dưới dạng bản thảo

Chấm điểm, trả lại và gán lại bài tập

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×