Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Bảo vệ thông tin của Microsoft Purview, họ có thể muốn bạn áp dụng cùng một biện pháp bảo vệ đó cho mọi tệp PDF bạn tạoMicrosoft 365 tệp. Sau đây là cách thực hiện.

 1. Xác nhận rằng nhãn nhạy cảm thích hợp được đặt trên tệp nguồn và nhãn đã được lưu.

  Menu thả xuống nhãn nhạy cảm

 2. Trong ứng dụng Microsoft 365 thích hợp , chọn> Lưu Bản sao.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn Lưu bản sao trong Word

 3. Đặt loại tệp thành PDF, rồi chọn Lưu.

  Ảnh minh họa lựa chọn 'PDF (*.pdf) từ menu thả xuống

Cùng một nhãn nhạy cảm và/hoặc mã hóa đã được đặt trên tệp nguồn sẽ được tự động áp dụng cho tệp PDF mới.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn là chuyên gia CNTT đang tìm kiếm thêm chi tiết, hãy xem mục Quản lý nhãn nhạy cảm trong các ứng dụng Office.

 • Tính năng này hiện đang được triển khai cho khách hàng trên Kênh Hiện tại. Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp sử dụng bản dựng Kênh Semi-Annual của Office, bạn sẽ chưa có tính năng này.

Tìm hiểu thêm

Áp dụng nhãn nhạy cảm cho các tệp và email của bạn trong Office

Microsoft giúp và học tập bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×