Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn di chuột qua y con trỏ chuột của chúng tôi trên một chú thích trong bảng trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016, không có chú thích để biết tên của tác giả và sửa đổi.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 9 ngày 2017, Cập Nhật bảo mật (KB3191858) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×