Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn không chắc chắn liệu mình đã tải bản cập nhật mới nhất của Xbox One hay chưa, hãy thử các bước sau:

  1. Đảm bảo bảng điều khiển của bạn đã kết nối Internet, rồi nhấn nút Xbox  để mở hướng dẫn và chọn Hồ sơ & hệ thống (biểu tượng tài khoản của bạn) > Cài đặt .

  2. Chọn Hệ thống > Cập nhật & tải xuống > Cập nhật bảng điều khiển.

  3. Nếu bạn thấy thông báo Không có bản cập nhật bảng điều khiển chuyển sang màu xám thay vì thông báo Cập nhật bảng điều khiển, thì tức là bạn đã cập nhật.

Bạn có thể đặt bảng điều khiển của mình ở chế độ tự động nhận bản cập nhật khi bảng điều khiển đã tắt:

  1. Nhấn nút Xbox  để mở hướng dẫn, rồi chọn Hồ sơ & hệ thống (biểu tượng tài khoản của bạn) > Cài đặt .

  2. Chọn Cài đặt chung > Chế độ nguồn & khởi động. Đảm bảo đã đặt chế độ nguồn thành bật ngay tức thì.

  3. Quay lại (nhấn B trên bảng điều khiển), rồi chọn Hệ thống > Cập nhật & tải xuống. Chọn Duy trì cập nhật bảng điều khiển.

Để xem phiên bản hệ thống của bảng điều khiển, hãy mở hướng dẫn và chọn Hồ sơ & hệ thống (biểu tượng tài khoản của bạn) > Cài đặt , rồi chọn Cài đặt Thông tin bảng điều khiển.

Để xem bản cập nhật mới nhất, hãy quay lại (nhấn B trên bảng điều khiển), rồi chọn Hệ thống > Cật nhật & tải xuống > Trạng thái cập nhật mới nhất của bảng điều khiển.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×