Triệu chứng

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật 2960358 cho Microsoft .NET Framework trên máy tính chạy Windows Server 2012 Essentials, tất cả các bản sao lưu theo lịch khách hàng không thành công.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows Server 2012 Essentials.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Thông tin về việc loại bỏ

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển. Ngoài ra, bạn phải gỡ cài đặt riêng gói phía máy khách trên tất cả các máy khách.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×